Hacking system with ease and comfort

Archive for November, 2010

Free Domains List

Hello friends here are some popular free domains that you can register :

http://www.registerfly.com, www.nucleus.be – free .be offer
http://www.goodluckdomain.in/dotorg.html – free .org offer
http://www.domainsite.com – free .info offer

“Almost” domains (domain-like subdomains)
Note: More info on these services will be added soon
yoursite.co.nr www.co.nr
yoursite.biz.ly www.biz.ly
yoursite.net.tc, yoursite.net.ms, etc. www.smartdots.com, www.unonic.com, andwww.cydots.com
yoursite.us.tt, yoursite.uk.tt, etc. www.joynic.com
yoursite.int.tl www.int.tl
yoursite.i.am, yoursite.on.to, etc www.v3.com
yoursite.q.la, yoursite.1.vg, etc. www.afraid.org
yoursite.4t.com, yoursite.8k.com, etc. www.freeservers.com
yoursite.b3.nu, etc. www.smartredirect.com
yoursite.com.ru, yoursite.net.ru, etc. www.lifelesspeople.com
yoursite.po.gs www.po.gs
yoursite.da.ru www.da.ru
yoursite.uni.cc www.uni.cc
yoursite———- www———-
yoursite.eu.org www.eu.org – only residents / non-profit orgs. in Europe
yoursite.za.net www.za.net – only residents / organis. in South Africa

Enjoy…

Advertisements

Install any version of Win 7 or Win Vista from just home basic

Hello friends, you always wonder how to install any version of WIndows 7 or Windows Vista just from Home Basic CD. its very easy to get this. Just follow the steps and enjoy the full Windows 7 and Windows Vista setup.

Steps:

1. Go to the main folder where the setup is located of  Windows 7 or Windows Vista ,then go to the sources folder

    There you will see a configuration file named as ei.cfg

2. Delete this file and your you are done.

Now if you will boot your pc with this setup box, then you will be asked what to install:

                =>PREMIUM

                 =>BASIC

                 => PROFESSIONAL

                 => ULTIMATE.

How to Create a Virtual Drive Permanently.

A cool feature of Windows is the capability to create a virtual disk drive. A virtual disk drive is a special folder of an actual physical drive that actually serves as a drive in its own right. For example, you can create a virtual CD-ROM or DVD-ROM drive in Windows. A key advantage of a virtual drive is that it usually saves time. So lets create a Virtual Drive my our own.

Steps:

1. Click on Start button and then click Run.

2. In Run command type in “cmd” The command prompt will appear.

3. Type in subst x: “C:\Program Files

=> Replace the “x” with the name for your virtual drive you want to create. Keep in mind that this name is not                    assign with any other drive name.

=>C:\Program Files represents the particular directory of which you want to create your virtual drive. You                         may give any other directory to your need.

4. Once you enter your info into the command prompt, press ENTER and  your virtual drive will have been                    created. You can go to My Computer and view your new drive. However, if you shut down your PC now, it will be  automatically deleted. Here’s a trick to make it permanent.

Steps:

1. Open  Notepad.

2. Next, type subst x: C:\ Program Files into your notepad. Now save the Notepad document as c:\autoexec.bat.(recommended save it in drive C only)

3. Click on Start and then click Run. In Run command type in “regedit“. This opens the Registry Editor.

4. In the left-hand side pane, browse to

=> HKEY_LOCAL_MACHINE => Software => Microsoft => Windows => CurrentVersion =>Run

5. Next, right click on the right-hand side pane. Click New String Value. Now type in “Autoexec” and then click Enter.

Right click Autoexec and then click Modify.

6.  Type c:\autoexec.bat.

7. Close your Registry Editor and restart your PC. And enjoy

Amazing Art in Notepad

Hi friends, you might have been wondering for doing paintings with alphabets! Don’t worry its not a joke…..

Just copy the following codes and paste it in notepad and change the font size as 2 and enjoy the creation…

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZaaaaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaa22SSS222222a2222aaaaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ888Z
ZZZZZZZZZZZaaaaaaaZZZZZZZaZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZaZZZaZZaS2222a80BB0BWBB0000888ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8ZZZZZ88ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZ8ZZZa222a8BBW@@@BWW@@@WWBWBBBB00ZZZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZa2S2Z0W@M@@WWBBB080088ZZB000BBBBB088ZZ22aaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZa! 22! aBWM@WW088ZZZ880BWWWBWWB00BBBBWW@@B088ZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaZZZZZZZZZZZZaaZZa22Z0WMWB8Z888BW@@W@@WWWWWB000000000BB0WMWBBBZ2ZZ8ZZZZaa8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZa2aZ8W@B0880BWMM@MM@WBB00088ZaZ88888Z8Z8088B@00B8XiX88ZaZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZS2Z000BB080BWMM@WB08ZZZZ8BBWW@MMMWB000B0ZZ8ZaZ8a28@WaZSaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8
aaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaSSZBW080000WMM@@WWWBBB00800880800BWW@WW08WW00BB8aSS2Z00WZ22a8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8
ZZZZZZZZZZaZZZZZZZZaaaaaaaaZZZZZZZZaaZZa2aZWMBS80WW@WW0BWB8aS2a008800BBWBBBBWW@@@@@W0808Z8ZXX;ra8WWW022880ZaaZZaZZZZ8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZaaaaaaaZZZZZZZZZaZZZZaZZZZZZZZB@@2X0W000BW@WWB8880BB0888BW@@MM@@WWW@@@WWWBaaZ2SXSa;:7X2aB@82SZ8Z8ZZZ8Z2! 2ZZZ! Z8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZaZZZZZaZZZZZZZZZaZZZZZZaZa22S0M028WB0B@MM@WB0ZZZ880080BW@@WW@@@@WW@W@WBBBWarXSrr2Z; :.,;2WW2irSZ08ZaZZZZ8a2aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZaaaaaaaaaZZZZZaZZZZZZZZZaZZZZZaZZaSaBW8a8B80WWB0Za22ZZ80BBB0BW@@@@@@@@@WWWWWWWWBMM@ZS27ira7i2:. ;ZB8r.i72808ZZZa8ZZ88ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZaZZZZZZZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaBMWZZB08WBB0ZZZZ00BBBBBW@MM@@@@@@WWWB0BBBWWWW@BMMW@Z72WZZWi, 7S20W87i;;X800ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaZZZZZZZZZZZZZaaaaaaaaaZZZZaZZZ2SZBWW0BBBWWWBBB0000Z8888BBWW@@M@WWWB8ZZZZ0Z8BB00BBW@W@0Sa00@W7200aSa80ZSaX;;S2XX28ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZZZZZa22ZW@W0800BBBB082S22a8WB00WWW@BBWWWB8008Z8BBZaaaZ888BB0B8Z00@M80B0W@82a@08a28X78W0a8ZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZZZZZa2a0@W0880BWWB0S2a8W@MWWW@@W@@W8ZZZa2S2aZ8888a2SSS2Z088BB88WB0ZaW00@WZ2a8ZW@aSZ2rS08ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaaaaZZZaa220M@080BBBB0Z20W@WBBBWMMWWBZ2S7;i;i;r;rXSSXSX777XS280Z88Z8W@WB08BMW088880BW0SXaZXS8ZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaaZZZZZZZaaa220M@W00BBB080W@WB0BW@@W@0ZZX;iiii;;ii:::i;;rrr777X72aZ8880BBBBBBBW0Z8800W0WB8aSXaZXZ0aZZZZZZZ8ZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaaZZZZaZZa22ZBMMB080BBWWWWBBWWBWWWW08S7ri::i:::iiiii:::iii;rrrr;r7Sa880BWBBBBBB000B00BZBB08ZXX27X8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZ! ZZ! ZZZZZZZZZZaaaZZZZaaa2a0@@@W800BBWBBBWBB00B@WBWZSriiiiiiii;;;;;;;ii;r;;i;;rr77XSaZ0WWWWWBWW@M@WB88Za2ZZSX7SXa088aZZZZaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZaaaZZZZZZZZZZZZZaaaaZZaaaaZBW@W@BZ800BBWWWBBWWBW@BZaS;:;;;;iiii;;;;r;ii;;;;r;;;rrXXXXXXSaZ0WBBWWWM@WWBBBZaZZ277rrZaa8aZZZZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZaZZZaaaaaaaa2aaZaZZaaZZZaZ0WW@W@0a0WWWWWBWWBWB0WWaXr;ii;;;;;;;;;;;;;;;;rr;r;rrrrr77777XXX2ZBBBW@@@@WWBBZ08aaSr;i,r2aZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZaZaZaaaZaaZZa2ZZaZZaaZZSa0W@WW@W8ZBBBWWWBWWBWWB@BS77;;i;;i;ii;i;;;;;;;;;;;rr;;rrr777XSSSS2aZ0BWW@WW@MWBa0B0Z27rrii28ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZZZaaZZZZ88ZZ8Za2aZZaZZZS8W@@W@MBZ0BBBWWWWWWWWBWM0Xr7;;;;;i;;;;iiiii;;;;;;;iii;r7X77rr7XS2SS2Z80B@@@@@BZZ800Z22SXi,7Zaa8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZZaaaaZZZZa22Z88ZaaaaaZZ8W@@WW@WZa0BWWWWBWBWMWWW@Z777;;;;;iii;iiiiii;;;;iiii;;;;i:. ,:ii7S2aaa80W@@WWB80W@@WZXri,.,XZaaZ8ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaZaaaaaaZZZa2aZaaZaaa28BMMWWW08Z0BBBBWWWWWM@WWB2;iri:::, …,:ii;;;;iiii:,::,. 7ZMMMMMBZZa2Z880W@@@@@W@WWM@0a;::.iSZZZ08aaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaZZaaaaaaZZZZa22aZaZZM@@B0BW08Z8WB0BBWWWW@MWM0;;;,.,i::,,.   ,:i;r;i;;:iii;aMMMMZ7;r20MM@8ZZZ8B@@@@MBWB0WW0027Xr7S80a2aZ8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaaaaaaZZZaaaaaaZZZZ0WMWBW@BZZZa8WB0B0W@@@W@@@Z:,iX0WM@@MMMMMWZX;;i;;;;;i7X8MM@BaX;;:…i2WM@088BW@@@@W@WBWWWB2:.,:rX2aXXZ8aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaaaaaaaZaaaaaaaZ80B@MM@B82SZ88Z8@WBB8W@M@WMWBXia087:,i72Z00ZaZaX;iiii;rr7X2aa2X:,i28827;iXZBB080WWWWWW@@WWW@@0X:,,;XS00ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZZZZZZZaaaa22aa00BBBB02XX28BM@B88M@WB0W@@WWM0aXX2;  i7ri    i;;rr7;iii;r72SSS;. r280@MM02SSaZ88Z8B@@@@M@@WWW@MMZr, ;;7Z0aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaaaaa2Z0BWBBB08Z0WMMMM@B0ZZWWWWB@@@WWM8Xr;;irZMMMMMMMWaX7;;77i,i;72ZSrraMM@MMM@MMM@0ZaaaZZ8BW@@WM@@@WBW@WZX:..,;:r02aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZZ2aZ0W@BBW@MMMMMM@W08Z8ZaBWWW0W@@@@MS;:;7X0MMM2BSiMMMMMX:;7;:::XB0r:aa:S,XMBX7a@MW8ZaZZZ8BWW@W@WW@MWW@WBZr::.7; 2WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZa2ZBW@M@@@@WWWWBZaaZ8Z00Z0BBB0W@WMM@rrr;i;aMM, .BWM8  8Z;;rriiiXB0ir0S.:aBWZZ0@BaXXX2ZZZ8BWWWW@BB@@WWWMM2i7; 72i;0a8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZaaZ08B@BBBBB0080BBB8ZZW@00BBBBW@WMMWXXr;;:.iZM02X;;X227::;r;ii;X8BSi.;X7i;XSZ8ZS7;irXS280W@W@@WBBBWWWWWMZrS7.,SS;aZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZa28WB0WW@@MMWWBB008ZZW@WBB088BB@@MM@SX;;ii:,.:;7r;rrri::irr;ii;r20ZS;iiiii;;;r;;;rr7S2SZ0BWWB@WBWWBB80BMB7SS;rXrrSa88a88ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaaa2a0@WW@@WWWBW88ZaZ0MMB0WWWZS0BWWWMMZSrri;i:iiii::::,:i;;;r;iii;222Zari;;;ii;;;;rr7XSSX20W@@B@BW@@WWBWWW02Zar;;;7Z8X8ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaaaS28W@WWWWB8a22a80@M@W8BMWW020WWWWWM8Srr;;;ii:::iiiiii;;;irr::i78Z2aa7;;rr;;;;;;;rXSSXrXB@WMMM0@@@WWBWWB8ZaSi,;;iXZSS88ZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaaaaaaaaa0WWBWBBBBBB0B@M@@W000WWW@B2ZBB@@WMW277rr;iiiiiiiiiii;;rrr;ii;7a088aXrrr;;;;;;;77XSSSX2BMMWZX8@M@WB00BB0Z2X;i7r;;2BX288aaZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZZaaZWM@BBWWWWWW@M@WBB08W@BWWWB22BB@MWWM8Xrr;;iiiiiiiiii:ir;;77;;ir70@@ZX;;;rrrrrrr77X2SS2aB@@Wr7MMM@@W000W0SXSr;;:;iiBZXS8ZaZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZaaa2ZB@@M@WWMMMMWW! 00! 80BWWBWWWWZS8BWM0BB0Xrrr;;;iiiii:i;ii;77;i:iiiiX0W87:;;;;;;rr7XXX2SX2ZW@WMSBMM@WWB0BBW077Xi;Xii:.S8SXa8aZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZaaaa8WWW@WB00008ZZZ80BWWWBW0BM02a8WWZ0W@a;r7rrr;iiiiiiiiii:,,  .,,i;S0aii;;r;rr77SSSaS2Z0@WWW;2@@@@W00B0W0r;r:r2;:i::Z8SS8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZaaZZB@WBBBBW088B80BWWWWBWBWBWM0ZZZWMZi0@07;;rrr;;;;iiiii:;Z@@2;i:rZM820BXr;;rrr7XXS22a2Z0W@@MMSZM@@@W0WBBMWri;:iXr:;;,XZZ2ZZZaZZZZZZZZZZZZZZZ
aaZaaaZZaaZZ2Z0WWB000BW@@WWBWBBBBWBWWWW0Z8Z0M0:S80Sr;rrr;;;;i;;;;ii;rr;XZBMMMBBB87ii;;rr7XXXS2a2ZBWWBMM7aMM@WB0BBBM@7;;..XS;:i.:X8aSZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZZZaaZa2aZaaa0M@WBB00888000BBWBBWWBWWB08a00WMMWMM8;;rr;;;;;;iiiii:iii::;;iiaZ27r77r;;777XXS2aaZBB0WMMM,S@MMB08BBWM@27r,.X2r,ii,raaX2ZZZZaaZZZZZZZZZZZ
ZZZZa2aaaaaa2aZ0WWB0ZZZZZ0BWBBWWBWBWWB8002a8B@Mr;MM7;;r;;;;;;i;;;;;;i;i;r: ;;r;r7777rXX7XS2aZZ8BBB@@@MSWMMW0BBBBWMW2Xr,.XaX,iri;7ZZSZZ8Za2ZZZZZZZZZZZ
ZZaaaZ08aaaaaa2SZ08ZZ8BWBBWWBBWWBBWWB00BBa280BMBS@MZr:;r;;;;;;;;ii:,,..iri  iiii;r7XX7XXXXS22aZ80BW@@@MSSM@00WW0B@MWaX;. ;a2iirir7ZBa2aZZaaZZZZZZZZZZZ
Za2aZ0BZaaaaZZaSZ0088000ZW@@W@@00BWW08WWB0aZB8@MMMM@a:i;;;rr;;;i:.irXSX;ii7Z8ZZaSXS2SXSSSXSaaZZ80BMWM@Mr7WWWB00BWW@W82r, ,72;ir:rXrZ8S2ZZZaZZZZZZZZZZZ
Z8ZZaW@ZZZaa2aaZZZZB080W8WBWB00000WW8B@B0W8Z@BWWWM@MM7:;;;;;;rr7Z@MW0BWBW@@MMBW@MMW2SX7XSS2aaaa8B@MW@@M8WMWWWZa0WW0088ri,:X2r;r,i27X022SZZaZZZZZZZZZZZ
Z0BZ28@08aaZZ222aa22S2ZBB@WWWWBBB0WW0WW00B8ZWWWB@MW@MBi,;7i;r;;r7X7;;r;rSX;;rXSSZZX;rrr7S222aZ0BMM@@WM@i8MBBWB8BBB0008X;.,X2X2X:i2ara822ZZZZZZZZZZZZZZ
aZZ0Za0WBaS2aaa2SSSa8B@@WWB00B0000WW0WWB0WBZWWWBWM@0BMB: ;i;;;i;;rX227. .. ,XZ80ZSXXX777X222a0BWMM@WW@0i;M0BW08BBBWBWa7,,,77rXriiXa7X8aZZZZZaZZZZZZZZZ
ZZ2a8Z28WB88888000BWMM@WWW@@@WWWBW@W8B@@WWWZBWWWBB@M@MMW;,i;7r;r;i;72800WWBWBBZ2S7SSSSSSS2Z80W@@@@W@MMM8MMWBW08WWWW0@Z2i::rXX22i,;7aXSZ82a8ZZZZZZZZZZZ
aZZS2ZZaZ0@@@WWW@@M@@WWW@B8WW88BBBB80WBBWWB80BB@BBW@@WMMMX,:;7rir;;;ii;7X7rrii;;;7XXXXXX2Z80BWWW@@@MMMa:M@W000BWB0WBB0Z7i:;2X7;r;;7SXSSZZaZ8ZZZZZZZZZZ
2Z08ZZaaaaaa80BWWWWW@@WW@08WW88B0000BWB00BB00B0BBBBWWWWWMMWr,ii;r;iiii:,,,:::i;;rXXSXXSZ8880BWWW@M@WMMX:B@B8ZZZ880B0008aSi7arirX7;7aa0a;SZ2ZZZZZZZZZZZ
8B8aaZZ88ZaZZ8800BBW@@WBW000W@B80080BWB00B008BWBWWWBW@@WWMMM07;:i;;;iii:ii;;;;rrr7XXSZ800000BWWW@@@WMMXZMWB88008Z88808882SS2X;;r7i;XX2W;S82Z8ZZZZZZZZZ
008aZZZZZZ880BBBBWBWWBBBW0B80W08B0Z0WWWWBWBB80WWWWWWWWWWWWWMM8ZS7:iii;;ii;i;rrrr7XXaZ80080880WWW@@@@MM:S@WB0B@W0aaaZ0Z22XZZ2Si:ir;;7XX8S2ZZ2ZZZZZZZZZZ
BBB008800BWWWBBWWWWWWBB0BBWW08B@WBBBBBWWBWWWWBBWWWWWWW@W@@@MMZSaWZ7;:iiii;;;i;r7X2Z88Z8888800BWW@@@@@M8B@WWWM@008ZZa8aXXiXZZXr;;r;;rXX2a! 22! Za2ZZZZaaZZZ
WMWWWW@@@@BBB00008Z80BBBBWBWB0WWBWWWWWWWBWWWWWBWWWBWWWWW@WWMM0SX8BB8a2SSSS2SS2Z80BW0888880880BBBW@@@MMMM@WWW@BZZaZ8SSaSSX;;7S7:ii;rr;;S282a0aaZZZaaZZZ
8WW@@@WWB000088ZZZ0000000WBBWM@B00BBBBBBWW@WWWWBWWBWWB0W@WWWM02S27XZ88ZZZ800BBBB888ZZ8888ZZ80088W@@@@@@WWBWWW0880ZSZ02r70Zr,;7Si:ir7rrXi2aSZa2aZ8ZZZZZ
aZ88880BBB08ZZZZ80B0BWW@@WWW@MB0BW@MM@WWWW@WWWWWWWBWWB0@@@@WM@ZX7;X2XXXXS2a2aaaaaZZZ88888ZZZZZZ8W@@@MMM@WB@@WB0BZ8aXa8araWWZ;.iii:irXXXX7aaZ8ZaZZZZZZZ
8BZZ80B08ZZZZ8080000BWWWW@@@MW880BW@@WWBWWWWWWWW@WWWWWW@@@@WMMB7r;7SXXXXXXSSS22S22222SSSS2aaaZZ8M@BWBWM@W0WW08888WBZ2Z@@220@0Xi;7;:irriS7;2a2ZZZZaZZZZ
08aZ8B08ZZaZZZ8BB880WWW@WMW@MB80WWBW@@@W@WWWWWWBWWBBWWWWW@@W@MWXr7;XX7777XXXXX777XXSSSSS22SSX2ZWBr28ZZ0@MMM@B008W@88WWBW8Z0008X:irri;Xr;Xrr22aZ8ZZZZZZ
ZZZ8008ZZ8000B0888ZW@WWMW@W@@0Z0W@WWBWW@M@@WWWWWWBBBW@@@@@@@@@@277;X77rrr7rr;;;rrr77777XXXXXSa8Zr;aX7S2Z8@MM@BBBWW00WWBW@80BB807::r;i7XirSrraa2ZZZZZZZ
8Z8B008Z8008800Z0B0@WBW@@MWW@08BMM@WBBWW@@WWW! WWWW! WW@@@@@@@WWWWM8r7r7Xrrr77rr;rrrr7777777777XXS; 7ZSrrXS2Sa8@MMMWWBB@WWWWWB0B0aZ8X:iri;r7r7S;XZaaZZZZZZ
088808ZaaZZZ088BB00BW@WW@MWWWBBMM@@@@WWWWWWWWW@WBBWWWWW@@@WWWWMW7r;r7rrr77r;rrrrrrr7rr777r7X;. r07;rX77SXSS2a0MMMWW@W@@BBWB8082SaXrX7i;;r:rX7a2X2ZZZZZ
088808aZ008B0Z0B8008W@B0WM@@WWBBBBWW@@@WWWWW@@@BBW@WW@@@WWWW@W@@Xir;77777X7;rrrrrrrrrr77r7X;. rWSi7rrrr77XXXXXa0@MMM@WWWW@@WB88S7;iraS;;ri:rrXZXrZ08aZ
Z80BZ28B080BBW828W0BWWB08MMMBWW8Z8BB000BWWWW@W8BWWBBWW@WW@M@B0WMarXr77X7XXXrrrrrrrr;rr;r77;  i@8:;7rrr777rXXX7X7SZBMM@WWBWW@@BB827r,,X2rir777r22;S8ZZZ
8B0Z22Z2X20BB8Xa@WB@@WW08a@M@BB0W@W080BWW@@WWB8WWWBWWWWW@W088B@Ma:;;rrrr7SXrrrrrrrr;rr;rr;  SMZ.rrrrrrrrr77XXXS222aBMMM@0ZZ800002ir7;iSSi:;i;r28rrZZZZ
Z88800B08B@W0a2W@WBBWWB88XZB@@W@@BZZ0WWW@@MWZ8WMWBWWWBM@B00BWWWM2,;;;;;irX7irrr;r;;;;;XX;  ZMBi:7r;;;;rr;rr777XXSS2a8WMM@B008ZZ88Xri:.,ZS:rrr;r82;aa2Z
a8ZZ880WMMBB8ZWMB8B0BWW0aa2SZW@WB8ZZZ80BWB0ZS8@BBW@@WB@B0B@@WW@@X,7r;,:;rr;;;;;;i;;i7r7r.,0MWi,rrr;rrrrrrr;rr77XX77rrS8MMMW0BZ2Xa2Z2i, i;ii7;i:aB;a0aZ
Z8a8ZZ88a8BWBB@W0BWWWW@@B0B088BW@WW@W0ZZZ2SZW@WWW@@@@WWW@@@W@WBZi:7i:i7S77XXSXXXXXXXSXi  8M@X7a2S2XSSXXXXXXSSXSXSX7;i,.,SMMMWBSXa7X8ar.,ir:iXXi;BaX0ZZ
Z8ZZZ88ZZ0WBBW@BBBW@@WW@MBBB00BBBW@@M@WB8Z8BBBBWWWW@@@WWWWW0ZXSXi;;i;XS7;r7r7XXS2aaZ2: .7S;:;7;7S72222222a222SX7;i:…    SMMM02Z7:7Z2r:.r;:;X7:ZB7ZZZ
8B00008BW@WBWWBWWBW@@WWWWMWBBBWWWWWBW@@WBBWB80@@WWWBBBBBWWB2;iX;:77XSrii;rrr;;;;;i;;:  rXi,,.:,,:iiii;;;;7777XXXXSSri,.    @M@8aSri7S7iiiSr:r27X02aZZ
aa80ZZBWWWW@@WBW@WW@@WWWBBW@@WWWW@@WWWW@@WB08WMMWBB00BWBW0Z2XSaXrX7rr;;rr;;;;;r;;;i:  SSi,:::ii;;i;;;r7XX777rr777XSSSXri.    aMMX72;iSXiXr2aXX7rr2aZZZ
8800Z8WWWW@WWW00W@W@WWW@B@WWWWWWWWWW@@WWBBB0WMZSa80W@WB008aaaSS7r;rrrr;;;;;;r;;;rr:  rZ;:ii;;;rrrr777XX77XX777777r7XXXX7;i,   XM@2a;,;S,i;;X7Z2XXSa8ZZ
Za80BW@@W@@W@@BZZ0W@@@WWB@WWWBBBBBWW@@@WBBWWBS:20@W@W08Z8Z222Xrri;;;;i;i;;;r;;i;7i  i@Xi7777777XXXXXXXX7XXX777rrr777XXSSSXri   7MWaSXr;;7SS2:X2ZZXS88Z
Z8WWBWWWWWWW@@W0ZZ0W@@WWBWWWWWB008ZZZ80880BM8X0MMM@WB00Z8ZaSXrrr;rr;;rrrrrr7;rr7;. i00:;7;r77777777rrrr77rrrrr;;rrrrr77XSX7;i.  :BB0SiS8SX2Zr;ra0S7a8Z
WWWBBWWWBWW@@WWWB80W@@@WB@@WWWW@WWWB00BBW@M020M@WWWB88ZZZa2X7r7rrrrrrrrrrrrrrr77, :ZZ;;777777rrrrr;rrrr;;;;;;;;;;;rrrr7XSSS7r:.  7B0XX08XSaa;XXS0ZX2ZZ
BBWWBBWWBW@WBWWB8Z8BWWWW0BBW@@WW@@WMMMWBWM@88WWWWWB088ZZaSX7r;;rrr777r7777rr77Sr .XSrir7rrrrrrr;rr;rrrr;;;iiiiii;;;;;rrr7XSX7i.   SW82B82S2aXX7ra0aZ8Z
BWBW00BBBBWW0880B000BBBB0Z8BWWWW@WBB@WB0W@WZ8@B@WB0ZZ8ZZSX77r77777XXXr777777rX7  ;X;;;rrrrrr;;;;;;;;;;;iiiii:i::iii;;rrrrXX22r:.   aBZaZZaaa802;7Z8ZaZ
BWB08800B0BW@MWBBBB0W@@WW080BBBW@W00B08ZB@Wa8@BWB08ZZZSS77X7r7XX77r7rr7777r7XXi ;S7;rr;;;;;r;;;;;;;;;iiii:i:::::::ii;;rr7X7S2X7:    S@aSSZa;SW027X2ZaZ
WWBBWWWB000BBBBB00W00WWW@WB0B00BWWBBWB8Z0@WaZ@WB0ZZZ27rri;r7rrrrrrrr77777rrXi, iX;;i;;ii;;i;;iiiii;iiiiiiiiii::iiii;;;rrr77XSSSr:    2W07XZSiXZW0S2ZZZ
B00BBW@@B00B@W0800BBBBBWW@@WBBBB0BWWBWB88@M00WBZaZ2XX77r;rr;r77r777rr77rr;i;:  77;r;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii;;;rr77XSSaXi..   SMZi7Xr72Z8ZZ00Z
8Z8B@MW@M@BBWM@BBWWWBBW@@WWWWWWWWW@WBB0Zaa0BZ2ZSSSX77rrrrr777777777rr;;iir;:  iX;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;;;rrr77XXS27:,.   8B;;Xi ,.,S8ZZ
80BBWW0W@@B0BW@WBWWWWWWW@@WW@@@WWW@WBB8Z8ZZ88aZX7XXrrrrrrr7X77rrrrrrrr;iii,  :7riiiii;;;;;;;iiiiii;iiiiiiiiii;i;;ii;;;;;rr777XX2S;,..  ;WZrS2Z80aS22XS
0BWWBBBWW000B0B@WBWBWWWBWWWW@@WBBWWWWW080B008a8X77Xrrrr7X77Xr77rr7r;;i:ii:iXXar:;iiiiii;;;;;;iiiiiiii;iiiiiiiiii;i;;;;;;;r77rXXSSXi..   S@2r7r72Z8aZZZ
ZBBBBBBBB0BWBWWWBBWWWWWWB@WWWM@BBBWBWBZ80BBBB802X7Xr;7XX7777rr;;;;;i:ii::;rri7riii;iiiiiiii;i;;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;i;;;;;rrr777XSS7,…  Z0ri;irSZaZ8Z
8BWWWBBBWWWBBW@WBW@WWWWWWW@@W@W00BWBW8a8BB08888aaSXr7SXX7777rrr;iii;ri,,i;:,.:;ri:;iiiiiiiiiii;;;;;;iiii;iiiiiiii;;i;;;;rrrrr77XX2Sr:,.. :ZarX2ZZaZ8ZZ
8BB000BBBWWWWWWBBW@WWWWW@B@@WWWWWBW0aX78WWBa;788aXr7XX77rrr;iiii;r;,.i;XSrrS7;;7;:iiiiiiiiiii;r;;;;;;iii;iiiiiiii;;i;;;;;rrrr77XXSaS;, :  2W2rX8088ZaZ
0BW00BWWWWWWWWWBBWWWWW@@@W@WWWWWW08S;irBW0ZXrSB82XXX7rrrrrr;;;;i,.:;77rXS7;r7:,ii:::::iiiii;;r7rrrrr;;;;;i;;;;;;;;ii;;;;rr;;rr777XS2Xi:,  :BB2XS2aZZ8Z
BWBBBBWWW@@W@@WWWWWWWWWW@@@@@@@WZrii;X0M@WB00ZS:i;777Xrri:ir::::;S27;ii7XXXaX;,i7;i::iiiiii;;r7X7;;;;iii;;;;;;;;iii;;;;;;;r;rr7r7XS2SX:.:  X0Za2a8ZZZZ
BWBBBBWWW@WWWWBWWWWWWW@@@WMM02X:.,XBMMMMB2r,..,;Xa27;;iii:,..i;;r7X227i;7XXXXS7:iri,:iii:i;ii;r2Xi;;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;;rrrrrrr77XXSSSr:,. :SSS2aaZZZZ
BWWWWW@@WWWBBBWWWWBWWBWWBW0ZZ8MMMMMMMBZXi.,iii;2S7;::i,,::;Xaa2SXi::;7r;i;rX;rXrirS;:.:iiiiiii;22r;rrrrr;;;;;;;;i;;;;;;;rrrrrrr7777SS2S;,, ,0@0B0ZZZZZ
0WWWWWWWBWBBWW@WWB0WW@@@B0Z80ZB@BS77i,,.:ii:iX27;iiii,:i7XSXXXXXXXSXr;i,,iri27X7i:irr:,i;iiii;;72S;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;;rrr7777XS2Sr:.  2WZZZaaaZZ
0@BWWBBBBBW@M@WBBW@M@B0aXX22r.iX;. ,,:ii7riiX27ii:,:;rS2aaX;7SX777rr72ZXii;i72XrX7ii77:.:;;;;r;iX27r;;rr;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;rrr777XSSaS;:, ;B8ZaaZZZZ
8BBWWBBWWWWWB0B8Z8ZSXr;rr;;ii;;77rii;iiiiirX7;i;;rXXa2SX;rSX;rXXr;rr;rXX7r;:ir7XSX7rr7Xriiii;r7rX2aX7rrr;;;;;;i;ii;;;;;;i;;;r;;rr77XXS2S7ii ,888ZaZZZZ
</FONT>
<FONT size=1> S0a20WWBW@BaZ0MMM@@MMM@MM82a888880ZaaB@MMBXS0WW0SX22Z2aaZ0WW@WWMMMM@MMMM@@M0M@WWMB080008088Z0BBZSSa888ZZZa80BB0000000BB0000000888Z8Z88Z8Z8ZZZ88Z88W@Z
2W2XaBW08W0aZZMMMMMMMMMMM02SZ808ZZa0BW0@07aMMMS::X7XXS0@MW@BM@W@@WMMWW@MMMMZM@MB0M@0W0ZWM0B880WW2XaZ0088aZ80W000BBBBB000080BBB0ZZZ88ZZZ8ZZ08aa8a88WM2
2WSS00W0B@02aaMMMMM@@@@M@a2SZ8ZZaZ8MM0@MB2MMZr 2WMMMMMM@MWMMMMMMMMMWMMWMWB@WMMM@@W8@M@88B@M00Z8WM2XZ008ZaZ8BWB0BBBWWBB000WWWWW0ZZZZ8ZZZ8ZZZZZ88aZ8BM2
aWaXZ8W0BB0Za8MMM@M@WM@MMaSaZ80Z2ZMMMMaXXZ@Bai0BW0a7;rX22S880MMMMMMW0@WMMWWWWBBMMWMW0WBBaZBM@WBZWWSZ8800ZZ88B0BBW@WWW@WW@@@MM@0ZZ88Z88Z888Z88ZZZZ0MMa
28SX80MZBW0aSZMM@W@W@WWMMa22a8Z2@MMBMM0ZBW@0rXBB2S7a@M@0WMMMM@@aZ0@MMM@@MW@@@@@a8BWWWB0MW088WMWBZB0ZZ8ZZ2aZ0B000BW@@@@MM@M@@M@ZaaaZZ88Z888ZZ8ZZZZ8@Wr
ZW2XZ0W80B02SZMM@WWWW@WM@aSSZ28MMMMBaiSWMW@8Sa8a8BWMM@MM8Si;7;XS2XXSSZWMMMMMMM@@@WWMBBW08WZ080M@BZW8ZZZ0ZZZ0BBBBBBBWMMMMM@MMM@0aa8Z08ZZ88Z8Z8Z8888@@X
ZBXX8BW00BZSXaMM@M@@@MWM@2X7aaWMM0MMMWWM@00aaBW@BMMWSr. ;7a28W0W@00Za2r7X228WM@MMMBB@WBZ8WWB0Sa@@W0BZaaaaZ80BBBBWBBW@MMMW@MMMWZ2ZZ8ZZ8Z88Z8ZZ88Z88WW2
8B2X80B00B02S2MM@@WWMWMMW27X0WMBMM08W@MMBZ2aZ8BMWB0W@MMMMMMMMM@0ZZ0BWW00Z8ZaaX2BWBW80WBBWZZWMB0a0WWWW0aZa2Z8B80000BWWWWWW@W@MWZ2ZZZZZZ8Z88Z88Z8aZ0W@8
8BXSZ8B00B82SaMMWWW@@WWMBX72@MMM@MWBWMMMBBaZ0MMMMMMMMMMMMMMMM@WMMMMZ2MMW88B0W0Z2Z88BBBW80M8ZZWWW08BMWBZ8Sa80000BB0BW@@@@WWW@MWZ22Z8Z88Z8Z88ZZZ8ZZ0WMW
ZBXXa8W0Z0ZSS2MMWWWWWBBM0;X0MB0a7XrXaZBWBBZaBW00Z2S7XaaZ8BWMMMMMM@BB0888W88800W8@B88B88a008MBS0MBBZB@080XS888Z808880WWWWWWWWMBZS2aZZZZZZ88Z88Z8ZZ8B@B
00rSa8B88B0aS2WW0000088827B@ZaXSa0@MMMB88ZZZaS777rr7;,iS88BBWWWW@MMMMWWB@WWW08@MW88BM@B08Z8aBMBZZB@B0@0@27a08808BBBBWW@WWWWWMBaSX2Z8ZZ8ZZ8888ZZZZ8B@B
i0BrSZ8B880BaXaBB88ZaZZX228MMMMMMMM0aZaXaaS7ri;r72Sri::, iXZZB@@W8@BBMW8ZZBBMWZWMM@B0W@@0@0808@MBZZ080WWM2SZZ8ZZZ80BBBWBW@@@MBaXS2Z88ZZ8ZZZZZZ8ZZ0BW0
780XXZ0BZ8002S8@@WWWB8Za2Z@MMMMMMMZSa22SXSa2XXX77i:i;;ii,,,.,rXZWWMWWWWBWB8ZZBMMW8MMMB080@ZWW8ZZ0@MW0WB0W@W22ZaZ8Z80BB0@W@W@@MW2rS2ZZZ8ZZ8Z8ZZ8Z8Z0W@B
..Z8XSa00aZ08SXZMMWW@WWW08@MMMMMM@M2XXXXrr7X77X77;;;;r;iiii:,….:72B@MMMMMWZZXa@MM20MMB0XS0SZMWZ00088W8M00WB22aZZZZ80B0BBWWWWMB2772aZZZZZZ888888ZZ8BW0
Z0rXa0B8008SXZMM@WMMMW0WMMMMMMMMM777SXX7X77r77X7r;ir7;i:i::,::,,   ,r20MMMM0arZMMWWMM@8Z00ZZBW88ZMMM88WB8@BSZ2aZZ00BWWB@@@@MWa7XSa008Z8ZZ88ZZZZZ8WMB
80X2Z80Z80ZXX8MMMMMa2Z@MMMMMMW@@MSXSXXXrr77Xr;;rrr7;iiri;i:::::,:::,.,::X8WMB8@WWMM@M@@ZaZBBBa0WW800BBB8@WBWZSSaaaZ880WBWWW@M8aXXSaZ88Z8Z888888ZZ8W@B
0BX2Z00Z8B0XX8MMMBa2WMMMMM@@MM@MMa;2SSXX777X7rrri;7r;iii;;;;;i::::,,,,:..:rX808BMW@BMMMWZ888WW80BZ208MMBZWWWWZaSSZ800WW0WB08W8SrXXaZ8Z888ZZZZ00ZZ0WMB
0BX2a80aZ8ZS7ZMW8aaWMMMMM@MMM@MMMMraa2XX77X7XX7X;rr;r;;;iii:.         ,:,,ir7ZWMMMW0@MM8ZW0Z8WB00ZZaSaZ00B@B@ZZS2aZZZ888808Z8aSSXaZ8ZZZZ8Z8ZaZaZ0BB0
B0X2a8Z888ZSSa02Z@WMMM@MM@MMMMMMMM:aXSXX77;rr7rX;7r;i::     ,BMMMMMMMZi  ,..:rXWMMMM@MMWS2@BB008800BW080BB@MMB2a2a800888aaaZaS7XX2Z88ZZZ88888ZZaZ808
0BX2a80Z88Z27XZ0MB8MMM@MM@MMMMMMMM.XXSX7X7ri7r7Xrr;,   .SMMMMMi     ,X8aS;::i:;iX0MMMM@@WW800BBW@BB88ZZ00@W0WMMWZ2aZaZZ2a22a2SXSSX2Z08888ZZZ88808ZZ8Z
80XSaZ8ZZ882XSBMB2MMMMMM@M@@MMMMMM,:.,,.i;;;.:,i;:ii2MMMMZ,    …      :i:ii:;;S8MMMMB@@BZ088WB008W@@MM@0BBWWMM02S2aS2a222SSSXX7X2ZBZZ88ZZ888ZZZZZZ8
,00X2Z888aZ8X2ZMM28MMM@@M@MMMMMMMMMMMMMMa;i:::MMXXXMMMMZi. ;;XSSX;;;ii,:,,.,i:ii;XZMMMM;MZ@80WBB8888a8800BWWWBWWMM02XS22aXXXXX7SXXXSa888Z8Z88ZZ8Z8Z088
i80X2a8ZZ88aXXZM@8MMMMM@M@MMMMM@@MM2 :X@MMMMX. i;;;77,.:72a2X7;;;:.:;rXri::i:::ir20MMW;MW@BZB@W@W0B08Z8BB0WBWW@@MMWSXai,ZS2SXXXXSX2Z0880ZZ80880888ZZZ
:88X2aZ8aZZZS2@MMMMMMMMMM@M@MMMMMMMMXXSX;i;2B82;;i:,:iS2Z80aX7;S2ZZZWMZ7;i::::i:ir22@MWZZ88M0B80BBW0WB@WB00WB0@@MMMMW2222SS2SXSXXXX2Z0ZZZZZZZZ8ZZ88Z8Z
,Z0X2Z88Z28ZSSWMW0MMMM@MMMMMMMMMMMMMMZSXrrXS220Z7::iii7X0MMMMMMMWZMMM8;:i:,,:::::;S2B@@M@0BaW@BZZ00080B80W@@WB@@@M@@MB2XSS2SSSXXXXXSZ00888Z08808ZZZZZZ
:B0XSZ888Z0ZSXS8ZSWMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB2i:i::,rWMMWZZ2W 7S;   ::i:i::iii;rX8B@MM0Z0280000B880880B@08WW@@MMMMWWSX7XSXXX7XXrSZ08Z8888ZZZ8ZZ888Z
88X2aZ8ZZ8Z22Sa2X2@M@M@MMMMMMMMMM@MMMBM0BBB7MMMZ:,:ii::iXZ80W8ZX;…iiiiiii::iii;7XaaB@WB0WW80B@WBZ880B0Z0WBW0WMM@@@W@W2XrrXX7XXSX2Z08888ZZ8Z8Z088888
BBSaZ888ZZSX;iXXZ0MMMMMMMMMMMMM@M@MMM07WMW000Z8r.,:ii,,.,:rX2X7r77rr;;i:::,iiii;;77SXZZ8Z@WMM@20WWMW8Z8B@B0WWMM@MMMMM@B8BaSSSX77XXXZ08ZZ88ZZ888Z8ZZZZ
B0Xaa2aZa2XX7S@ZMWMMMMMM@@MMMMMM@MMMMW.XXX2a8ZZ;.,:,:,::,,..,i;r77Xr;i::::i,::;;;r;X78aSX77 7;M@XB0BW0Z8W@BWWWMMMMMWWM@88Z22ZZX;r72a0ZZZZZ8880Z8ZZZZZ
W8SXSSXXS77XaWZ8W@MMMM@MMMMMMMMM@MMMMM 7SaZ0aaa:.,,:,,,iii;;r:ii;r;iii::::i:iir;Xrr7727SZMMMMXBMM2280WW00WMMMM@@MM@MWB@M@WZ8080Sr;SZB8ZZ8888ZZZZZ88ZZ
BZSXXr;;;rrrZ02ZWMMM@MMMMM@MMMMMM@M@MM,rXSSS2Z2:,:i:,,,:irri;iriiiiii:,:,,::i;r;rii;rS7X0@MMMMMMMMW8aZ0@B08BMMMMMMMMMMBWMMW8B822aXXaZa8Za8ZZ888ZZZZ80
8Z2XSS277;i7Xa0WMWWMMMMMMM@MMMMMMMMM@MZiXS2X2Z7:::ii:i;i:;SXriii;;iii:::,:::;rr;i;i;i7r28BBMM@M@MMMMM8Z8B@W0BMMMMMM@WMM@WBW@@W2X2aaZ8ZZZZaZZZZZ880BWW
:B0a222S2a277XaZ@MW@MMM@@@M@MMMMMMM@MMMM.XXXS2ar:ii,.,     ;Sa2Xr;;iiiii::iiir;;;i;;;;r;Za88MMMMMMMMMMW@@WZBMB0MMMWM@WWWBMM@BBB0XX2aZZ0088808ZZZ8Z0WM@
;B8a2SaSSS2S220ZMM@MMMMMM@MMM@MMMMMMMMMMa:XSSaZ;i.:,i7ZMZ;;ri;SaS7riiiiiii;;ir;;;i;;:i;7S2ZZ@MMMMM@MMMMMWMMB0WWW@MMMMM@WB@BBBWWB8S7Z8B000Z808Z8ZZ808aa
iWZaaSSXXX7S8WBa@MMMMMMMMMM@MMMMMM@MMM@MM2 7XXaSr   .,::ii:ii;7X77;7;;iiiii;iiii;;;:;7X22a2ZMMMMMMM@MMMMW@MMM8808WBBMM@WB0@MWWW08XrS808Z88008Z0Z0ZaXX
:@888ZZ2SSSSa8BB0WMMMMMMWMMMMM@MMMMMMMMMMMB:rSZ08B@0X77iii;i:,..:;rr;i;;ii;iiii;iii:i7XXXXSS2WMMMMMMMMMMMMB0WMMMWBB0Z0MMMMW00@@@BZZZ28ZZ888000Z88B27i;
i@BZ880ZZa2280080MMMMMMM@@MWMM@MM@@MMMMMMMMM;raZ27ZS:a2:…     ,iiXS:i;i:ii;iiii::irXS7rXSXZZMMM@@@@@@@@MMWaS8MMM@B00ZZ8MMM880BWW8aaBW008a8888888S;i;
XMWZBW08ZZ88Z00W@MM@MMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMri2Z0B0Z7722Sa0MMMMMM2i27iiir;i;iiiiii7SXrr;7XXa2ZMMMMMMMMMMMMMM@0a2WMMW88W0Z0MMMBWBWW882aaZ88888088B2rir
rMB80B@W0808Z8@BM@MMMMMMM@MMMMMMMMW@MMM@@MMMMMZ:SZ@MMWZMMM@Z;  .   ,i;;;;;iiiiiiiirS7r7rrrrrSaa8MMMWMMMMM@@MMMMMMWWBMMM0B@WB0WMM@WWWWB0ZaZ88Z88Z00Si:i
rMBZ800B0a08ZBWB@MMMMMMMM@M@@@MMMMMMM@MMMMMMMMMMr:XW272Z;:.,77:;iiii;iiiii;:iiii;XS7;;rrrrr7XXSSZMMMMMMMMMMMMM@MMM@W00BMWB0MB08BMM@WWBWBBB0Z8Z88B8Xii;
rM0a8BBWBB0ZZBWM@MMMMMMMM@MMMM@MMMM@MMM@MMMMMMMMMa,ZBSXSXXSXi:i;;r;;;ii:::::iirXSSrrr;rrr777rSSSS8MMMMM@MMMMMMMMMM@M@W0BBB0B@MMM0WMMM@MB008Za8ZZ087:,:
7MBZ8B00BWZZ08@@MMM@@@@@MMMMMMMM@MMMMMMMMM@@MM@MMM:i2Z80aX77X7r;;iiii:i;iiiiiXSXX;rr;;rr;;rX7XXSSSZMMMMMMMMMMMM@MMM@MMMBaZ808880M@BBWBMMW0B0BZ28B0r::,
rM8Z8WWBBB0008MW@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMMMMMMMMr7XX2SSXr;;i;iiii::::,,;XaXrr;r;r7;r;;rr;7rrXa22X0MMMM@MMMMMMMMMM@B@MMW8ZZaZZZ0WMMWWBWWB008Z808;:::
iMWBBW@W08a8WWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:;rr7;r;i:::,,::.  ,r2aX7rr7rrrr;r;rrr;rr7r7XXaSZ28MMMMMMM@MMMMMMM@W@MMW000880Z0@MMMWBZ80ZZ2a0;::i
iMW00WW8B00BB@@WW0@@MMMMMMMM@MMMMMMMMMMMMM@@MM@MMMMMM.::rr;rr;i:,.   r8BZSXX;Xrrrrr;;r;;;;r;i;rr772SS72MZMMMMMM@MMMMMMMMMMMM@WBB8BWBB88088008BBZ0Zri.
iM0Z8BWWa8Z8BM@WMMM@MMMMMMMMMMMM@MMMMMMM@MMM@MM@MMMMMMZ    ,,    iaWMMWZ2X7777r;;;;;;;;;;;;;;;rrr;7778MaXZ80@MMMMMMMMM@MMMWMMMMW0Z0MM@W00WWB0B0Z8Z7;;i
;@ZaZZ80Z88a0WBWWW@MW@MMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@MM@MMW02a2222Xrr7;r;iX;rrr;rr;;;rrr;r7;XB07X22aS2a8@MMMMMMMMMMMMMMMMM@8228MMMW80Z0B0Z027i:
SWZZZZ0ZZZZZ8@0@@@MMMMMMM@MMM@MM@@MMMMMMMM@@@MMMMMMMMMMMMMMWW08Z0ZaXrS222SS7XXr77r;rrr;rr;rr;iii222S;;r7SXXX2SS2SZ0@MMMMMMMMMMMMMMM@02XZWMMMMM@B80BB@S
802aZ88Za8aZ8@W@WWMM@@MMM@M@WMMMMMM@MM@@MMMMMMMMMMMMMM@080MZ8aa222aaX7XSXSSX7XrXrrri;;;;;iiiiX2r:;;r;irrXrXX7XXXSSS2aBWMMMMMMMMMM@MMMM0X2Z00BBBBa80B@M
W@000WWB0W0880W@@@MMM@MMM@MM8@MMMMMMMMMMMM@MM@MMMMMMZ2aZZ88W8aa2SSS2S27SX77rrr;rrr7rr;;iirS0r;:X;;iirr7rrr;7rr;r7rXXr77rXXa@MMMMMMMMMMMMMZSZ8000WBBa20
BB80BW@WBB8808WM@BB@@@MMMWMMBMMMMM@MMMM@M@M@MMMMMWa2SZ8Ba8Za088Z22XS2S2XS27Xrrr7r;;;ii72X2,,i7i;iii;r;;;ii;;i,,,,.:.rZ8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0Zaa8ZX0X0
@MWWBBB0B008B8B@M@WM@WMMM@MMB@M@@@MMM@MMMMMMMMMaS22Z22aXSS2ZaSSZ2aZaaSXSXSrS2XXSXaaaSX7,:;rrriiii;r7rrr;i,:irX28MMMMM@W2; ! ;&! nbsp;       iS7 ;aMMMMMMMMMMai.7
BBBB0BB08BZ088B@MWWMMBWMMWW@@MMMMM@MM@MMMMMM0XS2a22aSXXXSXSSS2SXXX7Xr72XZWSZ8ZSX.2Si.::i;ir;;;;7XXX77r7S280BBMW0S;            787              ZMM@S
aa28ZZ8Za0a8a880B@W@W0MWMM0@BWMMM@@MMMMMM87;7S2S22SSSXXXX72SXX77XSa22aBZ0   :XXXSZS::;7XSX77XSSSX7rXSZBZZZ2;i       :,  .   .rX.       ,  :        iZ@
2SS2222Za82Z2W8aWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8r:rXS2a222SSaSS22SX2SSSS22aZZ08B082XXr;ii;Xr7X7;ii777ri:::rX8XX:                   ,r7          .     ,XS2r7
S22a22aZZ8ZZ8Wa8B00W7   ,   .;S@MW0X, SSZaZZZ8ZZZZa222222a2Sa2S2SSSXXrri7XXSX2S22aaaX7XSSS7XXX2Z22r.    .:iii;;;iiiiiii;;77: ,iii;;7X7:;:rBMMWZZZZaa2S
</FONT>
<FONT size=1>                                                                  iMW XZ80B82i.
aMMBMWMW MMMMMMMMMMMMM:
SMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM.
XMMMMMMMMMMr MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
BMMMMMMMMMM8,0@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
,MMMMMMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB
:  MMMMMMMMMMMM.r0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
r;XMMB@MMMMMMMZa,WZ8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0SX,
@7 X0MMMMMMMMMM872Z@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSX2,0,
MX MMWMMMMMMMMM2i aSWMMMMMMMM@MMMMMMMMMMMM@MMM7.,8
7M ,MMMMMMMMMMZrSSX@8BWMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMW,aMB7a
MS,MM8WMMMMMWM@M@  r8S0BWWMMMMMMMMMMMMMMMMMa0B8 rX@;
Mr:aBMMMMMMZ0aSS .Z BX,,i:raB@MMMMMMMMMMMMMWMaaX:rBa
;M2:ZMMMM@2272rr8i 7;a.i;X;iiiX28BMMMMMMMMMMW8WB,;.XM:
BM7XMMZ.    .  Z;;;2M           :;2WMMMMMMMMMXiBa  MZ
MMaMMZ  . … ,MB:Z2   .,,,….  .r7a0MMMMMMMMM XM;WM
M20MS i;r::::,   ,M2   …..,,,.,,.  ir8ZMMMWM8MWX,2MM
SM MW r7;ii,,,, .207.MW..,,,,,,,::::i., ;S7aMMMMB77878M
MMZMrir;iii:,,,.:@ ;  i .,..,.,,.,:,i:i;i;r88aa088. S7M
@MMMi,irri:i,,,.   Ma …,,,,,,..:,i:,,,ii;8MMMM8MSXMMa
MM:.7rr:,:,,,,,. . …,…        .,:i;,iX22MMMM 7S, r
8M7 ,       ..,.    …      r0B027   :rii70iWMM,8.2Mr
SMS  2W@Z:      .SM..   :aMMMBXiriaMM@i:i:,,rWiZMM iMS
M7.MZ7iB@MMM0r   ,.,:XMMZ,           r; ..  2MMMW   MX
S: .   ir,S, rX ,.,.,.   raMMMMMM7  :r;iii. rr2SX8S ,r
,::ZMMMMMaMMMaXi:.. .i;:;@M2M;MMMMMMZSii;;:.. ;a..W2 ;
X0MM  M8XM MWZ7.  rX7.MM  ;8Ba  MB,. ,:r;. iXr77M;i:
7  XMMB08 ;;,i7. .ri. i:a2ZXZ2BZ:  ..,,;i, ,2iaa::7,
77;,i,i:i;r..7;  .i::. .iii.  .   ,,,:i;i,. ZZ8 :X7
;7::ii::.,,,;X;  ,i::,. ,.  .. ..,..:ii;,,, 0,:.. S
rXi:….,:,ii7i  ,i..,,.,,,,,..,..,::;ri,:  B,XB  M
rZri.,,,,,,irS: .,;;.:…..,.,.:::,,:irii: XM MMrZM
.aXr;.:,…iS7. ..iX;r; …….,,::ii;ri;. 8M  , XM;
7Sr:……ir         r: ….,,,,::;;;;;:  MZi  MaMW
SrSi,,:,,,;SZ   i2M@iX;.,,,,,,.,:ii;;rii  M:M@M0S0M,
MrSr:i:,:;:X8Z2X7ri:::,..,,,,::iiiir;ii,  M2B   MMBZ
:.2r;;i:;,,….       ,…i,,,:ii;iii:, i@:a ;W@W202
@7:i,,:7;  ..   .         ,::,::::ii::.7XM    ,ZMBa0
.7.i;, rrMMMZSX7XXS8WMMMM::,,..:,i;:,iX Zi@M7Mia.MSX2
MB8 ;;; . 8Z@@WMMMa7r7i,  :,:,:::::iiSS.WM.M7M M@BWS2
,@7 :;ii.:S2i     780:  ,,.,::ii;rrXXri0MiBaaSMMWMS88
:MZiWMB .i:i:.iZZZaa8S   ,,,::.,:ii;77SX;;BM,    ZM@MM80
0  :2@M  iii:. ..,.   .,,:,.:;ri7SXX7ri7B2,S7; 8M@MMMMX
rMM2B8MMM7  ,,       …,:…,;rrXSSX7X7;2WZ;20,  MMMMMMWS
2SS 0;SMMMM.      .        ir7XS2S7r777;X2WM022MMMMMMMMMMa
MMMMMMMMM8:   ..  :;;22222SXXX7X7;XaZ;8arZ,ZMMMMMMM@@2
MMMMMMMMMMMMM00WWWBB0Z2S2SXXS77r;XrZ  X:.; : 8MMMMMMMMZ
MMMMMMMMMM.XXMX7XSSSX7SXrr7rr;SX0X7rM 0M r.7 , iMMMMM@0
M@MMMMMMM :8;:M0ZS2S2XXSS88aZX;: iX  Ma  : SX      WMMM
7MMMMMMM r,02r  ir8aXa80.2 iSXZ M8Xr  M,X;M.  rii,    0,
BMMMM0 S2MrZXMM7 ;X;iiMr;.,  2@X..:.0 B   2M8;77;r:..irr.
.  MMM X.:r  a0.M  0M0 7 M MBXWr7 :,0B i MZ@2X.;i;iiiii;:;r;:
:0B@MMMMMMMM@  0S7Z8;. MM Z  X:; M   7  M W:  ;;8Z87 SrWXSrrrrr:;.. ,8MMMMMM@Z,
7MMMMMMMMMMMMMMi  X0M:7  Z;iW 2r2;Xr MWSM 7r ; ; ::MSMM8;MB0Ziiii;;;i.;MMMM2SMZ:,,;XSZ8aaXi.
7@MMMMWZ@@8MMM:iZM     M: ;MM2W  8S :  0   20 7SSiM7@0WM:rr WMi  .:ii.:,  8ZBXaiZS  ,iiirrrr7XXX7r,
i0MWB@88W008BMM  SBM       X;MSr:aM8M.MaMiWiM Ma.2 r, .MS.;;aa  . …:.i,. 2MMMr2@Mr ::i;ii;:;;;irXr:,..
,8W808BBZW8ZB@MM  0MMZ      M  S .B.8,Z7@r BZMB78M B B,MS 7Ma   .,i:i;;7ii  MMMMi20B  :;iiiii:;i:iiirr7;.
B0ZZW8BW0B800WMM :8MMS       ra07ZZMrr    8 @. .M .MMWai8ZB:  .::iirii;;;. X@MM8 XWS ::,,:i::.i,:,:,:;;7Xi
M8SB8B00B00Z08MMW  ;MM7     … rWX    7rMMi a i8 Z8 ,;: 2:  :;rirri;;iri.,MMMM8.SM <http://mmmm8.sm/ >, ::i:::,,i:,.:,:::,:rrX7.
2MSZMZB0000B0BBMMr7  MM;     .:ir, rM aM2Sr;i i  M8 a;    ..,i;ir;rir;;;;i, 2M;2M7rW2  ,:,,:::::,:,:,:,,,,,,,i;77i
,MBXMM8B88B0B0@MMM.a  MMX    ..ii;i.7.M .rSM,S M0  ,  W0,:i;irr7r7ii;:;ii;i. BM    ,M. ,::::,,,::,,:,,:,,,,,:,,:irS;.,
MMa MM2Z00808BM   ;i 8MM:X  ,:i:ii:i.XWi          ,i.M87.i;;r;;i:;i;iriii, iMM:Sr  a. ,,:i:,::::,:,::,,,:::,,,,,i,;r7::i
SMWSiB@WrW800B00ZiM0; raM.X  .,:i::ii::.702XXr:r ri:8MM@S..;irrrr7ii;;;i;i:, rMM     M7.::i,,,,:,,,,,,,,:,,,,:,,:i::::;S;i:,
,MMMSMZ@BBZ@800000M0M  BZM2X7  ,::ii:i,,:,,WMM2;XZM2M08i  ::iririii:;;i,     :8M08S   @, :::::::,i,:,,:,:,:,:,,,,,,::ii,:r;ii;
i.M2.;r8WWSW000B00MMi ;MZMM ;          :,::. ;X7: XWS    ,…..         XZZBMMMSWZaMZB@. .,,:::i:ii::,,::,,,,,,:::.,::::ii;rir
M7 S8W0WSW80000MMi;:MZ0MM ZXMMaXSXi,:       . r            iX2aWWMMMMMMZB87  :r:..0MM7  ,.,,,:,,:::::::,,,::,:::,,::::,:;;r;ii
..:M7;S:M8WZB00B0MM  .M88ZM@r :8:BMa@BMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMai,    ,,r7X,r:Xi:SBMBZ,  ..,,::,:i::,::,,:,,,:,:::,,,,:ir7rr:
rrM7Xi M0W88B8BMW S:M0ZMa@MW 7M  .,r M    ZXr7S,  iiXS:S7:     ,    2i0;S;:i:i:S:,i:   0Xi,  ,,.::iiii:::,,,:,:,:,,::,i,iiriiri7
Z MZ,,:M0W000BMZ7@.MM2WWZ8MZr.0iai ;:Z ,.i   ;    : X     .ii    , .7 ir;i:rZ0XS: i     ,7Z  .,.,,:;i::,:::,,:,,:,,,,:i::ii;;7ir,
i,MW :@B0W800Ba B aMZZW888@BBiW8r:i.r ..iXir,;.7Xr   2r i .,  ir;,,.;  7    2rZ    .i r MWMZ;   ,.:;r::,,,,,::,:::,::,i,:::i;7r;r
B.MM http://b.mm/ > B@20W8B0WW@X;MZ2BB8800WrZ.0 rSZ22B 8   i::ii  X,  X2S78SZW8..;;aXSa2XrZZB     .   .07X ;a:  :r7::i,:,:.::,,:,,,,:::iirrr7rr;
iM ,M:WB2ZW80BSaM MBaa@00880@88Xa 7 B ::2::X7X ;iX;.,7 .WSi ZiZi: iXX: 7;, ;7 r         , .  W:S2Z   :Z7.:::,,,:::::,:,,:::::i;rr7rS
2;,ZWB8Z2W0BBMM XM822B800B8WZ@SMr :7r@7Si2rZ,Xai  7   rXXr0;0:i 72 2:7;:Xa: :  .Z7:.a7r 7Z a0Wi7S0r  S2,:,,,,:,,,,,,,:,::::iiirii;X:
X .MMZ0X8BWWMZ WBS8W08000000@;B8:2:X ii7r:. r   ,7;r8    Z;ri  ;:X:,S,;7i      X2 ;ZXrXXS7ZZ2Za7088;.Z.,:,:,.,,,:,:::i,,:,;;irr7r7X
M2  M082Z0@0B SM@aZB8ZB000WS8Z0MSXa:;7;S:8SB,iSWX;Sr82  r:; M:87X  i  XS     ..   . S7W.;XSZ8X77SaWZ8M .,:,:,,,:::::,:,ii:;i:r7riXX
8i 0@8Z2ZWMZ M@0BZ0800008WiSaXMr X 7   .  0rXia,Si ra.i.. 2 ,: r    8Z       WX S7i ai7aSi:SX70;;;@M ..i,::,:,,::,,:::::i:i;77r;X,
0M:7XMWZS2MM ZMZ8Z78000008WW 8SM2::.8SSr  .a.  r:2r;: ,  i,: ::riS8 aX@: Z7, M87,a7 aiS.SZaXSSaSa2ZSZM  ,,,::::::,,::,:i::ii;:;7rrSi
S, rMB2ZM  MW202aZ0080BZ@B;@SZMi . i::  : . BS2;i.MaZ;00M  .SX    XXa;:XX7 M 2 r  X.i;X7ir8aXrXiX2XM..:,:::,,:,,,::,::,i:ii:ii;iX;
Z82 7M@80M @WSa02X00B080aB0i8B2@i Z :.  i:7  : XSS7X7   .aaW ;ii.     ZMaS:ra.S :8 ZXX2XaSX8,:rB7a87M. ::,,::,:::,::i,,i::ii;i7r;7i
aX72S  MMM 7B0X2802B008008002;X8WM8 ,    0X, i,Xi ,X:::i,;a      ZMr  ,S ;:ii  .,M:0X2iXSW.0X7B0SaS7M. :::::,,,,:,,,::,,:ii;;ir7i7r
.8X7rS..,MZ M08Z0ZZZ08080000BW7BZZ0WrZ:i..Zi ;8X:i,:;rX.;i0,r,X   , :;77.,    , ;7:r Z7S7SSSSS7XXS2SZ8MZ,i:::::::::,i:,::,::;ri;;rr7:
</FONT>
<FONT size=1>8000000ZZaaZZ80BBBWWWWB00Z0S2ri        ,i iZZ88a2ri:7XS77a,BM0a2a2a800B0BBBWW@aaSSXX2;;ii;rrrr,.  .,
8B0008ZZ880888Z8800BWBWWMMMr:  iaWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MBr.   BM@BZ2aZZ0B@MMMMM082SXSa:,:,,ii;r.    :
aZ888888800000880BMW@@M80;  SMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0r:     XB0aS7XXZBMMMW88Za2a2i,;;:rXSSr:.. i
aaaaa8880WB000BW@M;       XMM00MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr   SB0aSXr7SZ888088BMWX:;;i7aZX7X;::X
2aZ2XSXSa8BBB@MM8  SMr rMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW:  .88XXSXXXXa8Z8W@MMWZ88BWWWBB@@@@
aZaaSSXXS20WMMS  rMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    X0ZS2X7rSZ8WMW@MMMMM@BBB0BWW@@
ZZZaS2SSS200    Xa   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.    0@Zi2@W@@WWBWW@@@@WB008880BW
ZZZaSSSSaWZ   aM8  0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMW,   8MMMM@WWWWWWWWWW@@@MMMMMM@@
ZZZa2S228,  rZ:M  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7    @MMM@BWWWWWWWWWWW@@@@@WWW
Za2S2a2B; aMB i; iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;    Z7@MBWW@@@WW@@@@WW@@@WWW
a2SSSaZZ 7M   r27 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;     @MWMBWWWWW@WW@@WWWWW@W
SSXXSa8  MX ZriZ0 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM     ZMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
XX7XX2  7MZ MW MWSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW,   r,MM@WWWWWWWWWWWWWWWWW
X7XX2aS;MM  MM.2MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@@@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMa    XM@W@WWWWWWWWWWWWWWW
7XXaZ @MMMMM:SMM:.MMWZaaZ22a80B@@W@WWB8Z2a8WWW@@@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr    0MM@BWWWWWWWWWWWWWB
rS72i  MMMM a .MX   :WZZr;;XXXr;SaSX7XSZ88Z8B0W@@@W@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ    7@MWWWBBWBWWWWWWWB
7X72S 0MMMS ;8BM  0,2ZSr7rr7XXXX7XXSXX7a08Z800B@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@MMMMM,     MMW0BBWWWWWWBBBB
7XXa;,MMM  ia  : X2 :r22XSX77XSSSSSXXSSX7S00BBBWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MM@Ma:    BMM@BBBBBBBBBBBB
rX2a  2WZ  ,M  70MMBBWZ0XXrrr777X7XXXXX7Xr7SZ0BBB@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,     2MMBBBWWBBBBBBB
77Sr ,0aX7;iMX  Zi SaSi;i;;rrr777X7r77X777Xr7SZBWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBS    XMMWB8ZZWWBBBB
rX27 aZ77Z2;M82.7XaiaXr7;;ii;;;r77r7777rrr7rXX7XX2BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS X;  S@MBBaaBBBBB0
rS27r8aX77, M82X,8W00S7X;r;;;;rrrr77r7777777r77r;iii7S8W@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX ZM;   80MBBW00BB0
7X2r;80;i,:iWM8r. X7X;,,iiii;i;;i;;iii:::::iiii;rr;;i:i;SZ0W@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMa0@0M7  r2Z@BBB0000
XXS2S0Z,;ii727.,  7;;;,,:::ii:i,.   .,rXXX2aaa2X77777rr;rS80W@@@MMMMMMMMMMZ     XaWMMMr :.0WBBB00008
7X7r.SZ:;ii,….  X7: .,:::i.   ;ZMMMMMMMMMMMM0SX77rrr77r7ZB@MMMMMMMMMMXSB7;S@Mi S;MMM@ . .Z00000008
r;7Xr;2i;;;ii:, rMZ02,::,,  .7WMMMW8X;ii::ii:iir7777rrrrrrSZBMMMMMMMMM    ;2a0Z2 078MMMB2.iX2Z8008ZZ
rr2a2XSX7;;;i:,7W;7BZi;:, 8MMM@2:..   :,::i;rrr77rrrr77777XaWMMMMMMMM;0MB00rXaZ.iZ  M@WB8rXW2XZ8ZZZ
X2Z2X7;rr;i:::..  SS7;::;SMMMBZX;72aB@MMMMMM0aa7777rrr777rr7S8B@MMMMMMZ,,X@:.:r2 ;8,@MMM2:;iXBW8888Z
XaZZZ8Xii,       i2ii;rSZ8M@8aXSZ0BMMMMMMMMMMMWSX77rrr777r7rra88W@@@MM;r. @M;,:8:rB2  M0MZX2X8088Z8Z
72a2aaa:.7aB@B88X,..ii72Zaa2SSa08WMMMM@M08Z@MMSrr;;;;rrr777rrXZ0B08@MWS8W.aMM8,r.ZZS@8MMM@SS;SB88ZZZ
72a2aS2X0MMMMMMMMMZ7rrX72aa22aZ8@M7 ;B7MZX72X;.;;;;;;;rrrrrr;i728WB0WM@8ZXMMMM: .MZ.MMMMMM07;rB8Z8ZZ
rSSSSX7XSr.  iSS2Z88aii;iXZZa22WM2    ZB@M0Zrr;;;;;;;rrrrrrr7r;irSaX7,;2;:MMWi. BMM7MMM@@MM8Xr2B8Z8Z
rS2SS2XX;i78BWBB08SXS;.i:irSSSrWW8ZBMMBa2Xr;ir;;r;;;;;rrrrr77r7r;7aSri2MMX;,:ii MMM. BMMM@MWa2X0088Z
XSSSSSXS77MMMM8MMMMMWX:i;rrXSS7rrrXa8ZSrrr;rrr;iiiii;;rrrr7X77X77SZa20Wa  , SS SMMM WMMMMMMWS7rZW808
XSSSS2S80MMM0  MaaMMW7:;;;;r77X777r;i:::iiii;iiii;;;rrrr777777777Sa2SMW8ri;S8i MMM0 MM@MMMMMW;X72B0Z
XSSSSSX2SZWMS   ZWZ2r,iri;;;;;r77rrr;;;;;;;;i;ii;;;;r7rr777X7777r7SS7Z;MaXX ;..MMM7.MMMW@MMMM2rXX808
XXXXXXXSSXrSZW8ZaZaa7irrrrrr;;;;;i;rrrr;;;;;iii;;;;rrr777777777rr72S2M MM   ..riMMi;MMMMMM@MMWr7X2WZ
XXXXXXXX7rX2 a8B08X;i;rrrrrrrrrrr;iiiiiii;iiiii;;rr7777777X777777X2SSa,2MMMMMZ 8B ,MMMMMM@MMZrr788
XXXSSXX22a8Z .,..,:iiX7rrrrr77XXXXr;;;;;;;;;iiir;rr777777XX777777X2S0M.  , ;@M :  8  7M@MMMMMMM02720
XXSS2S222ZBB .i::iii;X7r7;iii;rrrrS7r7rrr;;;ii;;;rr777777777777X77XSaMi,:M: 88MW.MM <http://88mw.mm/ >. MMMMMMMMMWaS78
XXSSS2aZZ0WW ,:::iiiXX7rii;ii.  .iXSX7r7rr;;;;;r;rrrrr777777777777X2aWMMMM    a88 MM  MMMMMMMMWW8ZXZ
XXSXX7S880BB .:ii;;rS7ri:i;r2WMW2XSSX7;rrrrr;;;rrrrrrr77777777rr7XS2SBS.;MMMMM 0 MM2 MMMMMMMM@80822
XS2Sa2ZB0B8XS :;rr7rrXSX777ZM@882XSXr;rrrrrr;;;rrrrrrr7r777777rr7r;rrZ72ZW  MMWMMW0MX  MMMMMMMMBa882
XSa2Z80B0WM@Mr ir7777SaZa227;i,:;rrr;;rrrrr7rrrrrrr7777r77r777777;rXXMM8i       M, B  rM@MMMMMMM0ZZS
SZZZ80BWWW@@MMr,;77r7r7XSSSSSXX7rrrr7rrrrrrrr7rrrr7777rr77rrr777XXS20MMSSMMMSMMMMZ8WS MMMM@@XXMM@WZX
SZ80BBBWBWW@BMMX,;rX777XSSSX7777rr;rr;;;;r7X777rrrrrrr7777XXXXXXXS2ZMMMWrr;8MMMMi7MM:XMMMM@MMMMMM@0X
Sa8800BWWWWW@MMMairXXXXSSXXrrrXX7r;;i:,::i;77X7777777777777XXXXXSSZMMM: B ; XMMM8MMMZMMMMM@@@MWMMMW2
XZ8800BB0BWWWW@MM0.7SXSSSS0B00ZZ8Z0WMMMMMMW27XXX7X77XX77XXXXSSSX2ZWM@MW8MZMMMMMWrM BMMMMMMMM0BMMW@M0
XZ8Z0BBBBW@W@@@MMM2i72aaa8088BWWW@MMM@8ZWW277XXXX77XXXXXXXSSSX2ZWW@W02880Zr;MMMZZM:MMMWMMMM@8S0MMMW0
SZ8Z0BBBBW@@@@@@@MMaiX22aBWMMMMW0BZX;77SS;i77XXX777XXXXXXSSSS2BWM@M@WBr28a :MMM ;iaMMMMMMMMWZZaaMMMW
XZ0ZBWWWWW@@@@W@@@MM2rS2Z0W8ZZSSa2;;7SXrrr7X7X7XXXXXXXSSSSSa8WM@WWW0W  MMWMXZMM Z ;BMM@MMM@08Z2aBMM@
XZ0ZBWWWWWW@@@W@@@WMM;7aSZ880ZZZ00B0ZaXXX77X7777777XXXSSSSZBMMWWWWB88: X    0M,;MMMMMMM@MMMM@2::2WMM
XZ8ZBWWWWWWWWWWWWWWMM  27SX2ZZZa2SSXXSXXX777777777XXSS228WMMMWWWWBB8BWM,   iMM : 0MMMMMMMMMMMWr22ZBM
XZ0ZBWWWWW@@@@WWW@W@MZMM2aS22S2SXXXSSXX77rrrr7r7r7SSSaZ@MM@@@@WB0ZaZZ.MM.2MMMM @MMM@MMMMMM@MMBX7a08Z
X8B8W@W@@@M@M@@@@@@@MMW  XSSS2SSXX7XX77rrrrr7rr77SaZ0WMM@W@@@B8ZZZZ8, ; ,;  iB8M@MMMMMMM@MMM@SXX;2aZ
S8BB@@@@@@MMMM@M@@@M@MMMBS 7XXXSXXrrrr;rr;rrr;rS28BWMMM@W@WW0Z88BW@MM0Xa ,;M;aXSMMMMMMMMM@WWXi;,,iZ
28WW@@@@@@@MMMMMMM@MWMMMMW;0S;7XX77X7riirr7X2a8BWMMM@W@@@WWB08Z02B8M@MM@MMMMaWMMMMMMMMMMMMMMM@7,,;.S
28BW@@@@@@MMMMMMMM@M@MMM iMMMWXrX22222S2aZ0BW@MMM@@@WWWWBB088ZZa77r@:M0,0MX8MMMMM@MMMMMMM@MMMMMW7,ir
28BB@M@@MMMMMMMMMMMMW@MM X8SWMM8SXS2aaZZBW0Z@MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@2MZ;77XSX X;.MMMMMMMMMMMMMMMW@MWZ
20BB@@@@MMMMMMMMMMMM@MM@   @WMMMMMMMMMMMM;  rX; ,7Xi:SW@B2X;r    ,XXS,@W80@M2rMMMMMMMMMMMMMMMM@W@M0
28BB@@@@MMM@MMMMMMMMMMr i0 WMMMMMMMMMMMMM  iXr  :@WSirSXrXa,XMWS:i 7aaMMMM2riMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBWMW
280B@W@@@MMMMMMMMMMM@MMM;  0WB@MM@Z2ir0WMMZir8Z:,28W7   .   SW2i .,BMBB80Ma20MMMMMMMMMMMMMMMMWM@MM@M
280B@@@@@MMMMMMMMMMMMM: 20@MZ;iXSX77rriSMB2rXa0MMMMMMMZr2W@MMMMMMMMMMMMWWZ7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@2
a80BW@MMMMMMa8@MMMMMZa;  BMMMMri80WZMW ZM  iB:iMMM .MMMMMM0.  Z8BM@MMM@@M@2rMWMMMMMMMMMMMMMMM MMWMMa
a8BBWW0S,       ..    SXX8. .0MMS BZ7.7MX;7;iaMM@M ;MBZ7;X7SS28arX2a8B0B@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ZMMMBZ
</FONT>
<FONT size=1>                                                             .  :S8X7X…
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
2MMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMa
7MMMMM@@@BW82Z8W0WZZ80BW@MMMMMMMa
,WMMMW@MMMMBMMMMMWWaWMMMMMMM@MMMMMMMM
ZBMMM@MM@MM08MaMMMMMMMW2aZaMMMMMMMM@MMM2
B8MWWMMMMMWWB0Wi,:a00MMMMMMMaWMMMMMMMMMMMM
70MMMMMMM@@BWW0ZXr..    ;X8WW8ZS0MMMMMMMMMM
MMMM@@MMW8W87.           :rSZaZ0000MMMM@@MMMM
ZMMMWW0ZZ08;   .,::.,,,… :;a08800ZWMMM@WMMMM
,MMB@B0@WaZr  .,.:,,.,:,,,ii:.   :7SXaZ0ZMMBWMMMM
MMZB0MM0Sa2,..,,,,,::::,.     . .:Xa0@MMMMM0MMMM,
rMB@@MMBaZZi.i,,,,,::.     . .i;7. . i20@@MMW@M@MM
MMWMMBXB@a  .        . iZMMMMMMM@@M0i,. ZMMMM8MMMM8
MM7MBZW@7    iZMMMZ:., .i          ;0S;i, WMMM@WMMMM
.MZaMMBBa  SMMMM0i.,i.. ,;;iii   ;7:..rX;r.rMMMMWMBMMM
rMXXMMWM: W8,    .:;7i  ;X:iSMMMMMMMM2XX77:rMMMMWMMMMM8
ZM28BMMM..a    .;7ri;X  7r,0M  @WiBMMriir;;i0MMMM0WMMMM
M0r@ZMMMX,:i@MMMMMMMBX .7;. :20XX2;  :;ir;:SMMMM0MMMMMM
MZ7MaMMM@,rWMM .WZ7 .r i7r;i.       ,:ii;;irBMMMMWMMMMM
M2X8@aMM@: .,SZ82r;.,; i7;ii:i,,,:::,,:ii7r7;0MMMMW@WMMM
;M2Zr@Z@MM7 ..     ..7; ;7S;i….,,,,,ii;;7XSXa;@MMMM@@MM
7M7BiW@aMM7  ….i:. X   :,7,.,     ,ii;7XS2X0 S8MMM@@MM
aM;MXrMWrMZ ,,… .  ;,  rMWXS.ri,  .:;ir7XS2XWXi ZMMM@MMr
ZMrWW.2MaMM ::….. XMM00B,.X.,:;rr;i;;7XXXX7X0:  MM@WMM
00Z7M2,@8ZM ,:….::  ,.i:,:,.,,,:;r7rr7;ir7rX0 7  MMWMMM
..: :.:.,., , ,.:  .:,.,,, ,  ,:..,.,,,.i, MBZS0M.aBZMW :::i;i,.   ..  i7X77S,,:ii;iirrrXXi  :MMWMMM  .,.,,,,  ,:.,.,.,.  :: :.:.:.,,,,  ,.,..,,.,., ,
. . . . .., . .   .  .  .,   .     . .  M8r@7MZi2BBMiir;;ii: ;XS200BWB8BM07i:ii;ii;7r7.MMMMMM0MMM   ,…..    . . :.   . . .   ….  ,.   .   . :
,.    .                 SMaa0X0M;XaBMM,;;i::;MMWSi7,  iSZ; .ii;r;;;77rr MMMMMMWMM                                            ..
..ii   ;i;.ii ii i,   ii, ,i ii.;i ;:.;:  M@;0Z28ZM 2S0Mr.;i,,. rZ,,rSZM@X,,:i::i;;;rr;rriMMMMMMMBM  .i,   ;:.i:.;.:i i:.;..i ii i;   :iii,;.:; :i   ,:
..:,   ::  ::.:: i,   .:: .i :, :: ::.i. 0@a2M7aa2M@i2r@Mi.iii:. XBWW0S,  .,:ir77X7r7777S2MMMMMMM@B .,;.   i:.i. i,:: ,:,: ,i ,:.:i   ,:  .:,.: ii    :
MWSaWBZSaaMrXa7MMr.:i:,,        ,i;S822BW0B0ZaMM;MMiXMMMMM
:.:,:::i i.i.  i.:,,:,:.i,: i i.i.  ;  0MZaWZM78X2WM;Xa7MMSi::,,::,     r2S,       SMMM8,@MW rMMMWM  i::: i.i.  i.i.:,:,,:,, :.i.;  .;i.i.i.:,  :;.,:.
, ,… : : ,   ;.,  ,,. ,…i : :     XWW022ZMr@;8Z8Mi2a7MMZi.,..,i;raW8i .i7a8SrXi   aaiWMM.X.Z0XMr    . : :   ;., .,,..,,.:i : :   :  :.,.i,   :  ,.
;B08882BWX@;8ZaW2;2SXBMMM2i:r00Si  :Xi       .: r , WMM 8X.arSM:
..: ,:    :::.:. :..:    :,. ,, :,.. rM2W28ZZa0ZWX2@X2M;X0SX0MMMMMMM :7r.   SMMMMM@WM@MWr XM@ 7S;2BXSMM;    7SBM@X    .: :..: ,, :, :,   :::.:: ,, :,
,..,    ,   ,.., .:    … .. ,   rW2B0ZSWXZBZWaXMaW8rX;WZS2W0MMM      :WM2          .0Mi ;r2Z; 7278MMMWMM@SWBMWMM;      .. :: ..,.   ,.  .. .. :,
XZ0Z@WS0Br08aWB2WWW0BB;S08aZBMB      8W.   7ZX:X      ,X8B8aaar rZX8Z2W i88Z;a08MMMM@r
.. …… ..    ….     ….   0a0M8Z0rWZZZ@2WWBZ0MM0Mraa8W0Ma     iWX   WMW8MMB        .X00WBZSiiZ277aB22Z277a027S28MMM;   …..  …  .. …. .
..   ..  .  ..     .    .  ..    aMSM@2BWSZ0X8W8@W@a8MMM@BSXB@M7      @r  7MWBrS8WWMX        .:7aB27,;ZrZZB2      i2a2222a0MM,     . ..  ..  . .  ..
8X@0B8aW2MZZ2M8@@MWB28WMMMMS@Mi      ,@  8MZZMW8M@SWMW:,.         rBZ,MMX2r7;:;  SZZSSaaZa2aWMa             .
, ….   … …. :   .:, .  ,8W@M@MMSai8ZrWWBM8@0@000S2X8MZ.      ,aX r@M02S0MM:.r2MMSi,            7a.  , ,   70S2aaSS2aXX8MMi  ,   .:, , …. ….
, i..i   :: .i ,: :.   :.   2MMMMWB7XX0raMZZW@MZMMZM8MMMMM:      .,rB XM8S8BM@8Z ,:; XZS;,    .      .W8:  X0@02882S2SX7r22BMMM  ,.   :. ,:.i ,: i.,,
.        MMM@Za7S0WBaaZ@WXZBW2MBBMMMMM:        .iM70MB:Z8    ;i:,;…S2;,,:X. ..     ZM.7@BBBZXWW2S7rXSrMa28MM
8MMMMWBWMMMM8XS8MZaB0WMMBMM8        . .iXW0  SX ,:   , 7i:,:i: raZZ0BWX   .     .ZZS7:    aMaXSZ;M72a28MM
:MMMWaaWa:X2ai..ZMMW2@SMMMMM            .ir2  W 7 XMWBW@MMMMZrrr;r72aai.r8.       S8ZX2WZ;  :MaWa8XaZ727;MM
MMM@2;;: ,@ :r;iaWMMMMMMMaM     .,,.:,    .XaZ7  M@MB088BB0@MMM@MMMM@WW@@arS;       r: :2XaBBX .BZ22Sa0;  XBMM
MM0M0;rSi,:iMZ7iaSMMMMMi        ..,.   i.:2MMMMWMMMB80BB0BW@WMaMB0ZBWMMMMMZMMr.     8r  rB8X7:2M8M27XWS  ;:i7BM,
0MMB7i;i: ,Xr ;W880Z:     i;;: .,.   rX@MMMMMMMMMM0BZa2ZZ2Z0@;X0@MM0ZB888ZMMMMM    2Z   .a0ZX2ZSr:2ZWi:BB80WZ 2
MMMMXra8;i7r7X7riM2S     :i;:  ,.    ;2MMMB0W8@W8XWW82Sr;;;XSa0WW@0@MMMMMMMMMBBMMM,:   ;2;  iXXaZZ;;:WZ0ZSXa0BBBaZai
@MM.    i XXX .iZX;:: Xi  r,    :i, .0MMMMBWMZZWa2rZ2@S7r;:,iB2B00BZBBW@M@M02SaZW@WM    8ZB,   ;72XZ8XB8i;Xrri7rZBMMZ.
aM2ri,     raM8827i     r7X:  :rr;;r8MMMMMWW@0BBZ2S7XS0Zii::i,Z0XZZ22X7Z882r:,iSWM:W  i  Xi;.   ZX;iaZSZ20aiir7Xi,: :MM
MM8      . rX2ZS;,    ii,;i,,ra2S;;7 MMMW8MMMSZaa88BW07;W ,iii aZr2rrSr;:;:i;700@M   BMMZX  :. ZaarX7ii2Br2Wa  . .ir. ,M
M0    :2a20ZBZ2;;i.        ;2X7:iS087. Ma2riXMMM8X7.  ra;M iii: XZaX22Z8S77;irSi:;i r rB  ;8i.i;ar87XSr;  WZSS0MX     :SBS
2M     ::7S,:ii,,77,  .  :. . SXSZW7  B77.7,:   :@MMMMMMM8SW:,,:, .Z222X7;X,,2rXi   2   X@r:08SSarrXS;;iXX, Ma2SZ8WMZ8Z;i2@MB
MM   .iSaSr,r.   i;;;XZ7. 7W2288ZrSZ2  2ar;X.,       ,    aSSXX:ii. 8SSS7;i;: :SX7X,. :@S7aZ0SX;S:i;XSr:iXXr, @B8ZaZ2rSSX;  S8MM
@B rSX77i:. :;. ;aaSaa8Z2;i2B822aZ7r;XMBS..2Mr:.,  ;:i::7  ;;r0 ,ii,.iW iiiii:, 8aSX8i;Xai;2MM2XX,rXXX2i;;XrXi:7,2880ZZ:  WM87 :SM
;X  :   .,:..r2aS2r.:aZ8ZXriS0a2X8XSi.   ;2aX;2,,:i.;77i iX2r2M:::iii,,@X :   ::  Z7;aBr28@7    ,i7:X:2XXr 77Xr7r7::irraB8Z0ZZB08X8M
S;;    .ii,i:iZaZS7Xii288XirX0BZaX7;rS ,7X ;a@0r. X; . ,X:,7 :Mi ,:::,,.7M  :   ,, . :S0Z88BMMMM;   ri7ZX27irSXS;;2:r:rr7i72a2SaZ8B8MM
:8  .,.:,,:iiriXBSSXrrXZ807ii;ar;iXi    .70MMMMWWBMWr ,,.,.. XMX ::i:i:..:BM  ,:i:,.: ::2X2MW@@@MMMMM0   S2:;:2SSrX7X7i iS7X7 .;iS0Z0ZrM
a@X ir7ri:rXXaX78Z2X;iXZZ8: ,7ZX;.,i.78MMMMMM8BB008M: ,:i:..  SMZ. ,:,:,,…iMX .,..,. ,::raZ0Z2WMM@BB@MMM    :,;XXX7;BSX.,SXa2 .7 ,rXSa;7@
Z@ZZ7Xa2X;ZaXaaar;Bi7;iSaZX  ;X;i   ;aMMMMMW8W8WMB0W@; .    ,  @M0,.,,::iii::,iSM    .,::;irSa800ZZ00W@08ZaBMMM.ir,i2aZ2Sa2i,72Z2.iS 7;rrr i@B;
,MWSXX22ri7a;iXSX: ar:rr;8ar :SSXSZBMMMMM@M8WM@WMM@0WMr.:;r,,i  MMMX,,:i;;;iii::iiBM      .rXS28aZ0BBBB0B@@BZaZ8@M,,Z27SXXXi :r;aar ra XS77S. a:M.
M2rX7XZaSSSS.;i,, ;87727Z22i2:,X8M8@MMMMMMMS@M@MBB0@Mi:i::,i:  MM  ;r: .,::ii:::iirMX7ZWi  :ZSXX2aSZ80BWW@MMWW0BMM,  ,i::Z,  .Zaa. 7Z SXS72rX: M0
a2SXX2SX:2SSa7;;;ii0XXXS:SrSSX0MM7 MMMMM@MMB8W0ZZ82Z@  ,,;;ii  MM;    8X:      .rXaaWMX8B0S:: 78rrXXrX2ZZ0BW@@@WWWMMM;WaXS7i0B2  :r :XZ SS22Z22r WMi
;Si;X2;iX2rr;i;7X,2ZX77;rXS8@M0  XMM@MW0WWB7aaZaSSi:  i,.:r:  MM      M000WW08Wi :   iWZaaX;r  ZXSSSiSX7X22aZZ00BWWMMM:Za7S:i8S  i7i;XZ i2ZZ8Xar:Z,W
;0irX   7:;;::;;X;Sir7S2B@@2  ;MMM08MB000B2SSX2X;r2;;i:r;ii  MM       M0ZZZ2aa0r      aaa;   irXZ222,;r77;:;22Z880WMMM B22@8Xr. iX27r2Xi.X8Xr7S2XS M
SB7Si.,   ,ri;ri;SXi:..     8MMMBBWM@ZZZ0@X;SSrXi;;X7rr,.   MM        Wa;iX2aaZS ii    M:XW@a2;,27X22ii:, .r7XZ2Z8W@MM  S0ir2BS7XXXX;X2Xi72riXZ,iZX2
ri i. .., rX;rr;rr;r70WMMMMMMM@BZ8aM22aMMi aXXS8Mr7;;:i;;  MMM        aX2ZaSXSai   .i  0r;a.  ,;2aXrB.rXii2X7Saa8808MM   2MBi ..i77S2X22Xi;irXX;22:
7    ;27:7;;ii;:,XZZZaSSWaS8MWZS20872Br  X8aZ80;XX;i.,i  MMZ;        Ma2;7aaaWZ       .2 aB;S:.,S:;8r: ,,,.rr78Z8ZZMM     MMMM0i ;72SXS27, :…;M
8    S2,7;rX;:iZW08Xii@WaZ02MaS2ai      7@ZaZ87Xi,i;ii  MB7B         @XrXa2S7aB   ,    M ;a:a : 2SaZ08ZXr;i, :0a88BBM      MZXXa0SZZS22a2a8SSZZ:MrM
X.   i7X7Xii:ri :Z0MW7SMZiZMZZaZ0ZZ8B0BM8ZZ8r28r;XiSr8MZXSM        .B2S2a22Xa2 . ..   .X;Si7rX2XZZaaZZ2ZBW0BZZ2Z88aM      .WaaXr8;:7rX2aaZZ2ZMM. W
</FONT>
<FONT size=1>                                                             .  :S8X7X…
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
2MMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMa
7MMMMM@@@BW82Z8W0WZZ80BW@MMMMMMMa
,WMMMW@MMMMBMMMMMWWaWMMMMMMM@MMMMMMMM
ZBMMM@MM@MM08MaMMMMMMMW2aZaMMMMMMMM@MMM2
B8MWWMMMMMWWB0Wi,:a00MMMMMMMaWMMMMMMMMMMMM
70MMMMMMM@@BWW0ZXr..    ;X8WW8ZS0MMMMMMMMMM
MMMM@@MMW8W87.           :rSZaZ0000MMMM@@MMMM
ZMMMWW0ZZ08;   .,::.,,,… :;a08800ZWMMM@WMMMM
,MMB@B0@WaZr  .,.:,,.,:,,,ii:.   :7SXaZ0ZMMBWMMMM
MMZB0MM0Sa2,..,,,,,::::,.     . .:Xa0@MMMMM0MMMM,
rMB@@MMBaZZi.i,,,,,::.     . .i;7. . i20@@MMW@M@MM
MMWMMBXB@a  .        . iZMMMMMMM@@M0i,. ZMMMM8MMMM8
MM7MBZW@7    iZMMMZ:., .i          ;0S;i, WMMM@WMMMM
.MZaMMBBa  SMMMM0i.,i.. ,;;iii   ;7:..rX;r.rMMMMWMBMMM
rMXXMMWM: W8,    .:;7i  ;X:iSMMMMMMMM2XX77:rMMMMWMMMMM8
ZM28BMMM..a    .;7ri;X  7r,0M  @WiBMMriir;;i0MMMM0WMMMM
M0r@ZMMMX,:i@MMMMMMMBX .7;. :20XX2;  :;ir;:SMMMM0MMMMMM
MZ7MaMMM@,rWMM .WZ7 .r i7r;i.       ,:ii;;irBMMMMWMMMMM
M2X8@aMM@: .,SZ82r;.,; i7;ii:i,,,:::,,:ii7r7;0MMMMW@WMMM
;M2Zr@Z@MM7 ..     ..7; ;7S;i….,,,,,ii;;7XSXa;@MMMM@@MM
7M7BiW@aMM7  ….i:. X   :,7,.,     ,ii;7XS2X0 S8MMM@@MM
aM;MXrMWrMZ ,,… .  ;,  rMWXS.ri,  .:;ir7XS2XWXi ZMMM@MMr
ZMrWW.2MaMM ::….. XMM00B,.X.,:;rr;i;;7XXXX7X0:  MM@WMM
00Z7M2,@8ZM ,:….::  ,.i:,:,.,,,:;r7rr7;ir7rX0 7  MMWMMM
..: :.:.,., , ,.:  .:,.,,, ,  ,:..,.,,,.i, MBZS0M.aBZMW :::i;i,.   ..  i7X77S,,:ii;iirrrXXi  :MMWMMM  .,.,,,,  ,:.,.,.,.  :: :.:.:.,,,,  ,.,..,,.,., ,
. . . . .., . .   .  .  .,   .     . .  M8r@7MZi2BBMiir;;ii: ;XS200BWB8BM07i:ii;ii;7r7.MMMMMM0MMM   ,…..    . . :.   . . .   ….  ,.   .   . :
,.    .                 SMaa0X0M;XaBMM,;;i::;MMWSi7,  iSZ; .ii;r;;;77rr MMMMMMWMM                                            ..
..ii   ;i;.ii ii i,   ii, ,i ii.;i ;:.;:  M@;0Z28ZM 2S0Mr.;i,,. rZ,,rSZM@X,,:i::i;;;rr;rriMMMMMMMBM  .i,   ;:.i:.;.:i i:.;..i ii i;   :iii,;.:; :i   ,:
..:,   ::  ::.:: i,   .:: .i :, :: ::.i. 0@a2M7aa2M@i2r@Mi.iii:. XBWW0S,  .,:ir77X7r7777S2MMMMMMM@B .,;.   i:.i. i,:: ,:,: ,i ,:.:i   ,:  .:,.: ii    :
MWSaWBZSaaMrXa7MMr.:i:,,        ,i;S822BW0B0ZaMM;MMiXMMMMM
:.:,:::i i.i.  i.:,,:,:.i,: i i.i.  ;  0MZaWZM78X2WM;Xa7MMSi::,,::,     r2S,       SMMM8,@MW rMMMWM  i::: i.i.  i.i.:,:,,:,, :.i.;  .;i.i.i.:,  :;.,:.
, ,… : : ,   ;.,  ,,. ,…i : :     XWW022ZMr@;8Z8Mi2a7MMZi.,..,i;raW8i .i7a8SrXi   aaiWMM.X.Z0XMr    . : :   ;., .,,..,,.:i : :   :  :.,.i,   :  ,.
;B08882BWX@;8ZaW2;2SXBMMM2i:r00Si  :Xi       .: r , WMM 8X.arSM:
..: ,:    :::.:. :..:    :,. ,, :,.. rM2W28ZZa0ZWX2@X2M;X0SX0MMMMMMM :7r.   SMMMMM@WM@MWr XM@ 7S;2BXSMM;    7SBM@X    .: :..: ,, :, :,   :::.:: ,, :,
,..,    ,   ,.., .:    … .. ,   rW2B0ZSWXZBZWaXMaW8rX;WZS2W0MMM      :WM2          .0Mi ;r2Z; 7278MMMWMM@SWBMWMM;      .. :: ..,.   ,.  .. .. :,
XZ0Z@WS0Br08aWB2WWW0BB;S08aZBMB      8W.   7ZX:X      ,X8B8aaar rZX8Z2W i88Z;a08MMMM@r
.. …… ..    ….     ….   0a0M8Z0rWZZZ@2WWBZ0MM0Mraa8W0Ma     iWX   WMW8MMB        .X00WBZSiiZ277aB22Z277a027S28MMM;   …..  …  .. …. .
..   ..  .  ..     .    .  ..    aMSM@2BWSZ0X8W8@W@a8MMM@BSXB@M7      @r  7MWBrS8WWMX        .:7aB27,;ZrZZB2      i2a2222a0MM,     . ..  ..  . .  ..
8X@0B8aW2MZZ2M8@@MWB28WMMMMS@Mi      ,@  8MZZMW8M@SWMW:,.         rBZ,MMX2r7;:;  SZZSSaaZa2aWMa             .
, ….   … …. :   .:, .  ,8W@M@MMSai8ZrWWBM8@0@000S2X8MZ.      ,aX r@M02S0MM:.r2MMSi,            7a.  , ,   70S2aaSS2aXX8MMi  ,   .:, , …. ….
, i..i   :: .i ,: :.   :.   2MMMMWB7XX0raMZZW@MZMMZM8MMMMM:      .,rB XM8S8BM@8Z ,:; XZS;,    .      .W8:  X0@02882S2SX7r22BMMM  ,.   :. ,:.i ,: i.,,
.        MMM@Za7S0WBaaZ@WXZBW2MBBMMMMM:        .iM70MB:Z8    ;i:,;…S2;,,:X. ..     ZM.7@BBBZXWW2S7rXSrMa28MM
8MMMMWBWMMMM8XS8MZaB0WMMBMM8        . .iXW0  SX ,:   , 7i:,:i: raZZ0BWX   .     .ZZS7:    aMaXSZ;M72a28MM
:MMMWaaWa:X2ai..ZMMW2@SMMMMM            .ir2  W 7 XMWBW@MMMMZrrr;r72aai.r8.       S8ZX2WZ;  :MaWa8XaZ727;MM
MMM@2;;: ,@ :r;iaWMMMMMMMaM     .,,.:,    .XaZ7  M@MB088BB0@MMM@MMMM@WW@@arS;       r: :2XaBBX .BZ22Sa0;  XBMM
MM0M0;rSi,:iMZ7iaSMMMMMi        ..,.   i.:2MMMMWMMMB80BB0BW@WMaMB0ZBWMMMMMZMMr.     8r  rB8X7:2M8M27XWS  ;:i7BM,
0MMB7i;i: ,Xr ;W880Z:     i;;: .,.   rX@MMMMMMMMMM0BZa2ZZ2Z0@;X0@MM0ZB888ZMMMMM    2Z   .a0ZX2ZSr:2ZWi:BB80WZ 2
MMMMXra8;i7r7X7riM2S     :i;:  ,.    ;2MMMB0W8@W8XWW82Sr;;;XSa0WW@0@MMMMMMMMMBBMMM,:   ;2;  iXXaZZ;;:WZ0ZSXa0BBBaZai
@MM.    i XXX .iZX;:: Xi  r,    :i, .0MMMMBWMZZWa2rZ2@S7r;:,iB2B00BZBBW@M@M02SaZW@WM    8ZB,   ;72XZ8XB8i;Xrri7rZBMMZ.
aM2ri,     raM8827i     r7X:  :rr;;r8MMMMMWW@0BBZ2S7XS0Zii::i,Z0XZZ22X7Z882r:,iSWM:W  i  Xi;.   ZX;iaZSZ20aiir7Xi,: :MM
MM8      . rX2ZS;,    ii,;i,,ra2S;;7 MMMW8MMMSZaa88BW07;W ,iii aZr2rrSr;:;:i;700@M   BMMZX  :. ZaarX7ii2Br2Wa  . .ir. ,M
M0    :2a20ZBZ2;;i.        ;2X7:iS087. Ma2riXMMM8X7.  ra;M iii: XZaX22Z8S77;irSi:;i r rB  ;8i.i;ar87XSr;  WZSS0MX     :SBS
2M     ::7S,:ii,,77,  .  :. . SXSZW7  B77.7,:   :@MMMMMMM8SW:,,:, .Z222X7;X,,2rXi   2   X@r:08SSarrXS;;iXX, Ma2SZ8WMZ8Z;i2@MB
MM   .iSaSr,r.   i;;;XZ7. 7W2288ZrSZ2  2ar;X.,       ,    aSSXX:ii. 8SSS7;i;: :SX7X,. :@S7aZ0SX;S:i;XSr:iXXr, @B8ZaZ2rSSX;  S8MM
@B rSX77i:. :;. ;aaSaa8Z2;i2B822aZ7r;XMBS..2Mr:.,  ;:i::7  ;;r0 ,ii,.iW iiiii:, 8aSX8i;Xai;2MM2XX,rXXX2i;;XrXi:7,2880ZZ:  WM87 :SM
;X  :   .,:..r2aS2r.:aZ8ZXriS0a2X8XSi.   ;2aX;2,,:i.;77i iX2r2M:::iii,,@X :   ::  Z7;aBr28@7    ,i7:X:2XXr 77Xr7r7::irraB8Z0ZZB08X8M
S;;    .ii,i:iZaZS7Xii288XirX0BZaX7;rS ,7X ;a@0r. X; . ,X:,7 :Mi ,:::,,.7M  :   ,, . :S0Z88BMMMM;   ri7ZX27irSXS;;2:r:rr7i72a2SaZ8B8MM
:8  .,.:,,:iiriXBSSXrrXZ807ii;ar;iXi    .70MMMMWWBMWr ,,.,.. XMX ::i:i:..:BM  ,:i:,.: ::2X2MW@@@MMMMM0   S2:;:2SSrX7X7i iS7X7 .;iS0Z0ZrM
a@X ir7ri:rXXaX78Z2X;iXZZ8: ,7ZX;.,i.78MMMMMM8BB008M: ,:i:..  SMZ. ,:,:,,…iMX .,..,. ,::raZ0Z2WMM@BB@MMM    :,;XXX7;BSX.,SXa2 .7 ,rXSa;7@
Z@ZZ7Xa2X;ZaXaaar;Bi7;iSaZX  ;X;i   ;aMMMMMW8W8WMB0W@; .    ,  @M0,.,,::iii::,iSM    .,::;irSa800ZZ00W@08ZaBMMM.ir,i2aZ2Sa2i,72Z2.iS 7;rrr i@B;
,MWSXX22ri7a;iXSX: ar:rr;8ar :SSXSZBMMMMM@M8WM@WMM@0WMr.:;r,,i  MMMX,,:i;;;iii::iiBM      .rXS28aZ0BBBB0B@@BZaZ8@M,,Z27SXXXi :r;aar ra XS77S. a:M.
M2rX7XZaSSSS.;i,, ;87727Z22i2:,X8M8@MMMMMMMS@M@MBB0@Mi:i::,i:  MM  ;r: .,::ii:::iirMX7ZWi  :ZSXX2aSZ80BWW@MMWW0BMM,  ,i::Z,  .Zaa. 7Z SXS72rX: M0
a2SXX2SX:2SSa7;;;ii0XXXS:SrSSX0MM7 MMMMM@MMB8W0ZZ82Z@  ,,;;ii  MM;    8X:      .rXaaWMX8B0S:: 78rrXXrX2ZZ0BW@@@WWWMMM;WaXS7i0B2  :r :XZ SS22Z22r WMi
;Si;X2;iX2rr;i;7X,2ZX77;rXS8@M0  XMM@MW0WWB7aaZaSSi:  i,.:r:  MM      M000WW08Wi :   iWZaaX;r  ZXSSSiSX7X22aZZ00BWWMMM:Za7S:i8S  i7i;XZ i2ZZ8Xar:Z,W
;0irX   7:;;::;;X;Sir7S2B@@2  ;MMM08MB000B2SSX2X;r2;;i:r;ii  MM       M0ZZZ2aa0r      aaa;   irXZ222,;r77;:;22Z880WMMM B22@8Xr. iX27r2Xi.X8Xr7S2XS M
SB7Si.,   ,ri;ri;SXi:..     8MMMBBWM@ZZZ0@X;SSrXi;;X7rr,.   MM        Wa;iX2aaZS ii    M:XW@a2;,27X22ii:, .r7XZ2Z8W@MM  S0ir2BS7XXXX;X2Xi72riXZ,iZX2
ri i. .., rX;rr;rr;r70WMMMMMMM@BZ8aM22aMMi aXXS8Mr7;;:i;;  MMM        aX2ZaSXSai   .i  0r;a.  ,;2aXrB.rXii2X7Saa8808MM   2MBi ..i77S2X22Xi;irXX;22:
7    ;27:7;;ii;:,XZZZaSSWaS8MWZS20872Br  X8aZ80;XX;i.,i  MMZ;        Ma2;7aaaWZ       .2 aB;S:.,S:;8r: ,,,.rr78Z8ZZMM     MMMM0i ;72SXS27, :…;M
8    S2,7;rX;:iZW08Xii@WaZ02MaS2ai      7@ZaZ87Xi,i;ii  MB7B         @XrXa2S7aB   ,    M ;a:a : 2SaZ08ZXr;i, :0a88BBM      MZXXa0SZZS22a2a8SSZZ:MrM
X.   i7X7Xii:ri :Z0MW7SMZiZMZZaZ0ZZ8B0BM8ZZ8r28r;XiSr8MZXSM        .B2S2a22Xa2 . ..   .X;Si7rX2XZZaaZZ2ZBW0BZZ2Z88aM      .WaaXr8;:7rX2aaZZ2ZMM. W
</FONT>
<FONT size=1>               .,,:,:,::,:,,::::i.;i:.   ;SS8B@80W;; ; .:   .       ,SMM02X2:XraX7r;i::,,,,:,,……
;:            .i;r;rrrrrr;;i;i:.  :;W@a2Z8X;; BZMWa   ir72i2ir,      .7W2r2,,;:::,,,.,,,,,….
..BW        X  X.i;;;;;iiiiii:, .:MMMMMZ. : ,:     .S  ,a BMXa;i77X:,     ,;XX7::,,,…,……  ..
,;XS@8MBMMMMMMM :iiii::i:,,.   XMM8r  X;;7  ,;rX,      ;7i0020BMWZZZri       i7r:,,,..,,,….
BB8aS2BB                 .,,  .aMM2 iB7iiSZ@MMMMa8@Si     :BMM8WWZMWWBMMMMX7.    .;:,…,……. ..
BSS:80i@0X.@;8@S8    8MM. 2MX 7M@@MMMW@0MM088M8: .;Zi8BM0@WMWMWWMMMMXMX    ,:…,……. ..
Z XriX,;77XXaXSSX  @8Z  8MW ;M2SW80WMWMMMWZB8aWW@B8MM@SWWW@@WWWWW0XaWZr, ,   …….. .
.       rMS  BMM  0Z2@M@WW0WWZaBWMMMMM8WZ270MMMWM@MMM@@WMMM@MMZ7:    ….. … .
. ,,:::  aB. 0MMi rM;2MMW@MMM0aZaXri77::.    ..i0ZZ870MMW0088W@Z2 SWX   ……..
..,.,,  0X:aMMBX:BM8,WM@MM@0SX::                  ,r,;Z@MMWB00XS:., ir.  …….
…,. ,8; WWMSrrMM8.2M@MM82;,..  ….. .  ….         ;0MMM@WMM0i ;r r. …… .
..,  ,0rXMMBZiSMW@Z MMW0a;:,.:..,……… …….      ,XZMMMWBMMa;7i7:. ….
..  ,a.0M8X2 @MaMr2 MWWBZ7:,::.,,,,,,.,…………. ..  i;X8WrMWMM8 Xi,:  ….
:r;MWX2XSWM20807XMMW07i::,,,,,,..,,,……………….ii2MMZX2WMBSX,i;   ..
. iXM8;rSB0@Z8@Z;20WMBa;,.:,,,,,,,,,,,,,,,……….. …,ii2WMM@B0M@r77..  ..
8MrX7080B88@ZZaZ@M@ZSX::,::::,,,,.,,.,,,,……….. . ..i;aW@WWBWMiWX.,,
Barr8B00Z0WW8SZaMMBZ;:,,:i:,,:,,,::,,,,,………………,:S0WWWBBM7B0, ;:
:0SrZW8B00W@aSS82MWai,.,:::::,.          ……………….,,;Z8@WBBM2MM;: i.  .
,0Sa0MBW8WWS7X8W@M8i:,i;i;,.   ,;7a2i         . ………,…..iXZW@WB@aWMar  i
iXZXZa;;rXXr2@MBWMB;iri;i,. 7a@BXr;raWMMMMZXr     ………..,,,:X2W@WWBBZBB;X ,.
,BWMM@2ZaB8WM@BBM@Br::i;i:ir2r,..,,,,.   .XW@MMZX. ,…… ….,,i;XWMWBB0ZMWar .:
8WXiiZWMMWBB0BWBBBXiiiii,,;i,::i,       .,,  :S2aS.,..,.        .:rX0MW@BaWZ0Br7 ;
7,.ZaaZ7:2@@MWW0WW8:,iii:,r:,,,   7;7i.,,:  ,,  ,..,,.,,.X7a2i     r8MWM@rM80@Z; ;
:r@M7S2:.;X20WWMW@Zri:iii::iirSaMMMMMMMMMMMWS:.iiii::,,,,,:28MMMMMBX:i8MB@B7@2Z@Bi;
XBM8M W8XS2X7;aBWWBX;,:::i:,,….ii8MiBr8iW MM2ii;iii:,,..       iX2WWZWMWM0aMaWBM;2..
ZW8BM ZX .i2Br;;Zai .,i:::,::,…:.  .7rrX; 7MMaS7;i:,,. .;i::,.      r@MWMa2BZZaM0i.
.  ,rWMZWM7:;iXaSZ77XSX,,.:i::::,,:,,:::r;i,.r72.::W 7i;i:.  ,X2aWaSrr.     MM@WZ2W002MW:2.
iBM0aW@0 :X0XrS.Xr;i:,,:,:,::,::,..,,,,:;rrr7;i     i:..  7MM8M8MMMWSa  :M@MaZZW8aa@M,7..
0WMX0WMM i.M87X ;X;i:,,:,:,,,:,,,…..,……,:;;:,,i:.  ,;X; 2ZarW MMZ @MW@Z0Z002aZMZ7::.
@M0iBB@M Sr  7MX:Xir:::,i:,,::,,.,……..,,:,,:,,,,:..   i:rrriX2ZMMMM;MMW08@X0MZ88MM 7 :
rWW27B0BM .7:..ir.7:;:,:::::,:,,,.,,…..   . …,,,,,:,.  ,,,:7;,     ;2MWBW28ZBW8ZZ@M.r 2
.  2WWaa88BMZ  .,::ii;ii:,:,,.::::::,:.,,……    …,,,::,  :.,. .:ii:,..:MBWMSZW78@X08MW7 Z
SW072SBWMM  :ir:.Z2.;,,,,,::,:::::,,,,.,.,.,ii;r77;;:,..   . …….,,:. MBW@aZ0Z8@SZZMMX @
2@B;X2ZB8MM  ,   Z@ :,,:::,:,:::,:,::,,.,,;r;i7i.  :,.     ,,  …..,,.  MBBW8Z80XZBZBMM@8M
aM0.XS808WM M   8MB ,,,:::,i:ii:ii,,,,,i77i,,i2i,  .,;i:.   S:,…….   MW00@S0aWBW0WMM ZM
8MS;8S2Z88MM MMMMM2 ,,:,:i::::iiii:,ir77i:::,,S87MMM:i7;:,. ;;,,.,….. iMW8W@Z00B@WB@M0 7M2
. 2BXX0rZ28WM0 ;MWMBi ,,:,i::i:::iiii;7r:ii::::,.i;iiSMi:;;ir,:r::,,,,.,  MMBBWWWaWBWWWMW@raMa
W2;28iZaSWMZrMMBMW7 .,:::::::::::,i;:..        ..,:i:.:;ii..,Xi:::,,.. .M@B0WBB@WWWWWBWZXSWa
.  Z@7aZ7aZS@MiM M8MW2 .::::,::ii:i: X,. ,,i;:.       ir7:,….:XX,,,::.  MMWWWWWWWWWWWBW0rXXWX
.  X82Z0S7XSMWiXaW0BWZ  ,,,:,:::,:i, ;;.MMB;WMMMMMWWBX.        .,X;::,   MMWBBWWWWBWWBBWWZWraB0
.S:.Xaaa2@;a20a Sa8W0B2X ,::,ii,i:::,:;i .MW8     .rSBMMMMWZ;   ::Xr:,   MMWWBWWWWBWWBBB@88Wi@8Z
..,Z:.aSSZSMr2rZWMWMMM8@aW  ,::i:,::::,;i:. :aWMMM.          728M ,7:i:  8MMWWWBWWWWBWW0WMWZWB,Z2S
.  r  Z82828S2XaZB@BB@@B@S8 ,,i,iiiii,:r:::. XS,:XW7M@MMZ,   MMMS ii::  8MMWWWBWWWWBWWBWBMaB80S@0Z
0S;BW802XaZ0BWWW@2MaBi,:i:iiii:,,;i:::,.X87 i.     MMMaa  i:,,  MMMWWWWWWWWWBWBWWW0aWXBrWB,
. ,7ia8a7MB8@22SaaBBWMMi@MaS:::iiiii::::iii::. X@ZriXiS77    .  ;i..  0:MWWWWWWWBBBWWBBWW0ZBr2i80
,i,iSXZ278MBSMa22ZaB8ZWM.WWWXrriiriiii:,::::;i:: 20Z2ZSXri2W2  :;,   MMMMWWWWWBBWWBBB0@WBZ80S.aaM
,;,aSaW8B2@aaSZ88B0@MrX0M7X;7;;;iiii,,:,,ii;ii:, ,rr880Zr   ,i.  :M0@BWWWWWWWWBBWBWBWBaB8XS 0ZB
…:7:7a;Z8aM;MS82SZ8BBW@2 WMaX7;;rrr:;i,.,:,.,:::;rrXri.    ..,,   MMMWZ0WWWWWWWWBWBBWBBB0ZZ0; Ba: .
…  XZ2XWM8M7Mr82a8Z8WBMZ,8BB;X7;rrr;;i;:,::,,,,,,.,..,,..,,..   SMMMWZ0@WBWWWWWBWW0BW0BZ802. Z8M  ,
i,W878W@WBXMX82a88aMBM872BM:rr;r7777;rr,,,,,,.,,.,…. ..     MMMWWWW@WWWWWWWBWWBWBWW8ZZWSX M08  :
SZZaXMBW@WZMXaS0ZZaM0MZr70M:r7;i;rrr7;;riii:::,,.,.. ..     MMMWWWWWWBWWWWWWWWBB0WBWB0ZM7r SMMi ,
a0XBSSM2@W@aaaZZ8Z0aM8MZXS0Mrrrr;rrrrr7X7ri:::i.,.::::.   iMMM@WBWWWWWBWWWWWWBWBWBWBWBWWW;7 MMB   :
S; MW2BBZW@@0SZS0Z08aMZ@8XSZMi;r;i;r7rir;r7Xriiii:..    .r;MM@WBBWWWWWWWWWWWWWBWB0B@0B88M;  B@0r .,:
W0aaZW0WMBZS828Z0aaMZBZ2XaMi;7;;ir;;;;;;;rrr7rrrr;;r7SS; M@WBWWWWWWBWWWWWWBB@BBWBWWZ@BS. @M:M  i::
,MMMSWMW@B8Z8ZSa88W2ZM80ZX8SM 77;i;;;i;r;iii;;;;;;i;;r;i;i M@WBWBBWWWWWWWW0W0WWBWB@0WZ0W.iWM.a0 ,:
MMMZ20BZBaZ88XSZ08WSaM88aXBaM.7r;:;r;r:;i::i:::,:i:;;ii;ii.MM@WWWWWWWWWWWWWW0WB0WB0B@W7a;7Mr M  ;,.
MW8SM8Wa8BBaaa2Z0BB2aB882aZM;;riii;i;iiiiiii:::,::iiiiiiii,M@MWWWWWWWWWWWWWW8@0BBB0B@a8a:Mi M  :.
iW7i;XZ20BaaS8ZMZZ8B82XW8Bi;r;ii;;iiiii:i:i::,:i::i:iii;;2Z8BM@MMM@@WWWWWW0@8W@08WWZWSZM M:  i  :.
.8M 7aXrXS0BWS8aWX8aB2r0B@,;;iiiii;i::,::::i:::i::::::ii;;X7a0B80WMWWW@@WWBZ@8WW088Ma72MiZr ,   .
XM2;rir7aXiaWXZ80202Z8MMB i7;iii:iiiii::,:,::,:::::::ii;rrS7SBiirrX8B@@@@M0aWZWB0ZXBMiSMXS ,.     .
M2 :rS2SX:X8022082@ZMM0 .irrr;;ii::iiii:ii:,:::::::iiiii;;;;ZZir2aX2ZZa8BW@0@0WBMB  a8aW.  i.. ,. ,
iMrr27;,riXWZ0MZaaa@S,,.,ir;7;;ii:i::,::iii:i::::::iiiiii;;;2B;i7S7XZ7ZZZ80M8W@8BBM0S: M2,
MX:;i,;;r20a0MMB2ZWZXXXr;i;;rrr;;i:,,::,::::::::::iiiiiii;rZa:;iXSXX7WWWWWW87@@ZMZMMM@i;    r7iaa2@Z
Z  :7rXXXZZMMB0WZ20:;X7:ii;ri7r;;::i:::iii:iiii:::ii;iir;78iX:i7iXXrW0a2X28Z ZMW80M@Z@M,  X      ,;8
,    :XZWMMWZB220SMX:7Xi;ii:iirXr::iii:i::::ii:ii;iiiii;raXr:i;77:S7X;::.i88 ;0@WaBB@WB@M@7aMB@MMM2S
Za;20WMMM8ZBB8WW;r2M:irXiiiiiii7Xr,:ii:i:::ii:ii:iiiii;r2ri,;;:.iiS;:..,,;BZ ,W@M0Z2WMM888Z8Z88Sr0M
8MMMMMM00WWBWMa77S;B@r777;r;;ii;XX:,ii::::ii:iiii;;;7r;Si7.:; .r:Xi.,,i:,7Mr.:.;0@MBS7 X0BWZB0@WBZMX
WMMMM@MWB0WMZ:,:,;. Mr rXi;;iii:;7;.:i,,,:ii::,::i::i:;7 :,:,:::i:i,iii,i2M i.,r SMMMM@: ,8MWMMMMM@X
MMMBZaSB@BX  .,:,;: 8M,,X.;:ii.,,ir:,i::iiii,,.,::,.,rii,::. i:;:,i::i::rZ@ i.;W  rWMMMMMMBWM@W    ,
..irX2ZS; ..,i;i;:i: .Mi,;.,i::,,,.:i,::,:::::,:,,:,,r; :,:,.,:,:i:::i::,7WZ.:,;7 r   ;MMMMMMMW;282;
.  ,,ir;iiiiii::i  Ma;::::,,,:,::::,,,,,,,,,,,,.:Sii,,,  ::7,i::i:::,,X@ ;,,:, 7, i             ..
iiii;iiiiiiiiii;77Xrr0X,.,:,:,,:,,,,:::,,,,:,,,.:;7 .,,; :i::,:,:ii:,,.iSM i::: iri a i,,,.,i:iiii::
::::i::::::::::::iii;  .,::,:,::::,,,:::,,,:,,:ii .,,, ::,:i::::::::,,:i20 ,..:,i77 2 ii::::i:iiiii:
</FONT>
<FONT size=1>MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM022a22SSSSXSXSaZZWMMMMMMMMMMMMMMW
8Z000BWBBWMMBB0MMMMM@M@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMMWWBB000880BW8X7rr7rrrr;;;rrr7XS22aaaaaaZ8Z2XSS7
08080W0Za@WWW00@WW@WWWWWWWWW@@@@WWWWWWWWWW@@WW@MMMMMMMWB@WWBW0WWZS7XXXX77rr;;;;;;;XX22aaaaaaZSiiiiX7
B0BBBBB08BW@M@@@WW@@@@@WWW@@@@@@@@@@WWWWWW@MMMMMW0X;  :,,i2i20BZ;:;7rrrrrr;;i;rrX2ZZZZaZZZZZZSiiiXZ7
B8Z88W@M@@@@@@@@@@@@WWWWW@M@MM@@@@@@WWW@@MMMMr   :iXSX2ZZa82Z2ZZ7i:ii;;;;;;iirSa008ZaaaaZZZZ0ZrX8Zr2
08888W@@@WWWWWWW@@@MMM@@@@@M@@@@W@@@@@MMM@r   ..   a8MM2SSSZaBM@Ba7i,:;;;;i;S0WB08Za222Z80BB87;BMWS0
BBBB0BBBW@@WWWWW@MMMMMMM@@@@@@@@@@M@MMMMi  :X2Z@MMMZaWMMWWZ2Sa8BBBZ8S,.:i;7Z@MW080ZZaa8W@MW2:2WZW8@M
B0000WB0W@@WWWWW@@@@@@M@@@@@M@@@@@@@MWi .8MMMBZSSZB0SX0WWMMa200aWW8BMMZ;:iXWMW000BZ8BW@Ma7i..2Wa2ir
8888Z80BWWWWWWWWW@@@@@M@@@@@@@@@@MMM0 aWMMMa;rSZMMMMMWWZ2BWMW@B0BW@MMMM@7;aWWW0BaXXSZB8X… rB8r: i.
WWWBBB@WWWWWWWWWW@@M@@@@@@@@@@@MMMM;,.MMX  ;BMMMM0BWMMMMWW@MWWWWW@M@W@MMM08WWBa2:,,ia27.    M@MWBMMS
WWWWBW@W@@@@WWWW@@M@@@@@@@W@@@MMMX:X@S r0MMMM0Z80WWWWBWMWZ8B080WWWWWWBWMM@WBZa2a7i;X2ZZr .a887XMM;S;
WBBW@@@W@MMM@MMMMMMMMMMMMM@W@MMM; r;iWM0@MM@aa80B@MMMM@W@08W0BW@WWBWWWB0B@@MWWWBB000BMMMBXMZ027XS XX
BBBWWW@@WM@MMMMM@MMMMM@@M@@WMMM iZMMMMM87XaBMMMMMM@M@@80WBWMMMM@W@M@@@@WBB@@MWWBW@MMMMMM2i;:X2:;;;r
W@M@@@W@@MMMMMMMMMMMMMMMM@@MMM  77MMMMWarrZMMMMMMMM@MWBMMWWBWMM@@WWB0@@MM@W0@@BBWW@@@WW@W2;0MWMXZ82S
@@@@@W@@@MMMMMMMMMM@@MMMMMMMM  2@XSWS.,XMMM@@WW@@MM@MW0WWZa02B@WWBW@W0XXZ80@08M@W@@M@WWMa:r0BWMMZZ8X
WW@@@MMM@@@MMMMMMMM@MMMMM@MM  XaSX;;0MMMMMMM@MM@@M@@MMM@M@WWBBWMMMM@@MMBZ2770MBWWBWM@MMM,0MM@B@WWXiZ
WW@@@@@WW@@@@MMM@@@MMMM@0WMX ;rii;X7rX7rS0B@MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMBZZBW2SS0M@BB@WMMMZ22 ::7SSZSa
WW@WWWWWW@@@@@@@@@@MMBMM@MM ;Xrrr72ri:aWBMMMMMMMMMMMMMMMMMMZX;i77BMMMMM@ZZ@MM@XZMWWW@@WX  8MMMMBX2Z@
WWWWWWWWW@@@@@@@@MMMMSW00M..rr;;ii;;7a8BMMMMMMMMWa;iii:,,.,:…    7MMMM@MMMMMWBWWW@MMM70MMMM@8X:0M
WWW@WWWW@@@@@M@@MMMMM@@8X;.;;;i;;iiXSZMMMMMMM87;:.:iiiii:iii;i,,:,   7MMMMWWWW@WW@@MMMMM8;0MMWZ;:MM
@@@M@@M@@@@M@MM@MMMMMMMM8;riii;ii:S8MMMMMM@7,  ,i;rr;;;r;;iiii::i:..  irMMMW0@MMM@@@@@MMZZSX8@a07XMM
@@@M@MM@@WW@@@@@MMMWBM2, :..,.,XBMMMMWMM2    ,ii;rrrrr;;iiii;ii:,:,,,.,:i2BMMMB0W@@M@W@WBXS.7a. X8M@
@W@WWW@@@@MMM@@@MMM@S7; ., :;2@MMMMMWMM     :i;iii;;;;r;;ii;;iii,:…,..,i;8B@@W@MMM@MM@WBW78X. aZ2,
WWWWW@@@@MMMM@W@BB077X   ,7WMMMMMMa7Ba      .:;;;;r;rr;i;;iii::::,,,:::,…WMMM@@@@@@MWBB08SBS; MMa7
WW@WWW@@@@@MMM@M0aBZZ0S;:ZMMMMMM7  WZ              ,:i::;i:iii:ii:,,,,,,.. .MMMM@W@MMM@MWZ08M:i, MB:
WW@@@@@@@@@@@B0B@S;0B0aBMMMZaZ:  rMM   :0MMMMMMMMM2:,.:…;:::,.            SMMM@@@@MMMMM8Z2M, a ;8.
@@M@@@@@@@@@W88@0X8S.WMMMMMM: :7WM8   .i       i8MMMMZS:,,S;i:,:XZBMMMMMMM8  MMMMM@W@@MMMBZZMr i  M,
WWM@@@@@@@M@MMZ.,ZMB00BMM. MWri@Mi        i77;:,   iX22r;;Z;::rZ8WMW8;    SB MMMMMMMM@MMMMW@M  i7,B,
WW@@@@@@M@MMMM@Z2ari;WMM 7;r,7@M7      ;MMMMMMMMMB2;a8S7ii.,i,.             MMMMMMMMMMM@MWBMB  iXMr
BB@@@@@@MMMMMXSS82,:SBM MM  XSSM;     .aMMMMMMMM7WMMr:MM2rr i,7MMMMMMMMM8;: aMMMMMMMM@@@@M@WMM    ;
@@@@@MMMMMW7iir;i.X@MMM M  r.  i       :,Sa ,MM7   @@ZWi.,r:,, MMMMM   aMMMX  MMMMMMMMM@@MMMW@MM@X8
@@@M@W@MMZr;iii;;7aWMMM B   iW         ,.   rBB8W0S;ZM8,,iri:: SMMMM,   B   . MMMMMM@MMMM@@MWBMMMMM
@W@@@BZr;:i:i;Xaa2@MMMM7  8WMM        .:rr;:.irXXXSa8ZX;.i7i:i.  S2SS2SX: ..: SMMMMMMMMM@@@M@BMMMMM
M@@@@BWBZ7XXXXX7rr0MMMMM :M@M         .:rr;;i:::::i;;,.   7i,::,.,……,::::  MMMMMMMMMMM@MMZBW@@M
MWW@MBXr77XZa7i;2BMMW0WM  @MM           i;;;r;;iiii;i.    ri,i:. .iiii::,:::: :MMMMMMMMMMM@@M@W@MMM
M@@WZXrirrr7;7SaZZBB8B@MM   MM          .i;;;;;;;;;7r.   ,riiii:. ,,:::,…,i WMMMMMMMM@@@@MMMMMMMMi
@B08a222222SX2277rS8MMMMM    . .      …,:i;i;;;;XBB i. ir;,iSi ,,,,…..,i;W0MMMMMMMMMM@MMMMMMMM@
WB0800@@02aaaX;r2Z@M@@MMMM           .,.,:;;r;77XaMMM    ,i   iX.:,:,,..,,,;7.  MM@MMMMMMMMMMMMMMMMM
@B0Z888Xrrrir;XZBWMMWW@MMM8    ,M    ..,,::i;r7rX0MMM SMS,SrrWMi iii:,,,::ir:  rMMMMMMMMMMMMMMMBBMrr
Ba8Z2X2Xrrri;2BBMMWBWM@MMMM    XM2    …,:;r777rS802:7iiXa7..i ,:ii,,,:ii:i   .MWMMMM@@MMMMMMMWM7 B
ZSS7ii:,,i;72aZBBZ0BBWWMMMZMMWMMaM    ….,ir77X7;:.:::,,:r;  .::iii:,,::i X8  MM@M@MMMMMMMMMMMMMi 8
Xii:i;r77XX2a808BWB0BBBMM ;MMMMM M       .,:;rrri,:    ;. , .   ,:i::,:i, MMMMM@W@MM MMMMMMMMMM@  0
Z8aSSX7XXa0W8aaZ0Z228WMM2 MMM@M.2M        .,:iii:,:.2MMMMMMWMMMZ.  :::,::  MMMMM@WWMM aMMMMMMMMM   @
8ZSXX77SaZXX20BZXiaWMWMM  MMMMM MMS         :ii7XMMMMM@i;; 78MMMMii,,,:. @MM@WWWW@MMrMMMMMMMMM  WXM
0Z8aXXXa7SBBW8ZSSBMMWMMM8iMMMM  MMM      . . .i77; .,  r,iri   :..i:,:, SMMMM@@@@MMM,ZM@MMMMMM;a@ i
080aS2SZ0000Z2SZ@WWBMM2   @MMi.M MM       .,;7rr;;,::7BZ7r7S7a2:,,ii:,  :MMMMMMMMMM0rMM@MMMMMM. X;B
@WB8a800880aXXS2aa@MMM      , :M0BM: ..,    ,i77rr7X2ZZB@MMMWar:ii:::,  MM. ;MMMM@; .:7MMMMMMMMM  7M
@B00BB0ZZ22XXaBWMMM: i,,Sai  :  2,27ZZ;XX,    :i;;;ii:.       .,:::,. .M@ ZMZ     .;Z0:MMMMMMMM  i80
W0Z88Za2a2XaB@MMW8BX   .r2;rMM WSrM;2Z;77X2:     ,…..,..,.   ..,   raai27 . 2ZZZMMM;02X@MMMMM  M8.
WBWBB08ZZZ0B02Xi iB:    ,. S@MMMMMM  ,:r77SZ8X       ..::.::  …   MM 7 Z: r;MM 2@r,0;. BMM@MMMWZZ
BBBZ000ZZX222aaWMM@MMMMr,SZi:0MMMM7    ,irrXS0M@r   ,;rriir7;ii   MMMMMMMMMMM8X. aMM   X. M@MMMM7 X@
B@@0B8Zri7a0MMMMWB0aS8MM:     @MMM     ,:;77X7X20M02XS2aaXa82S7 MMMMMMMMMMMWZ7i;@MBM@MMMMMMMMMW@2  8
B0Z2SSSZBWWW@@@WWW0ZWMMMMMMMMMMMM     .,,irr7777rrirrr;ii:,…. MM@MMM@@@@M0 :S ; WMMMMM@@@MM.MMM7M
aSSSS2ZB0WW@WB8800@@MM@@MMMMMMMM8      .iii;;;;ri;,,,,:i;;ii;i. MM@@@M@@@MMMMMMMMMMMMM@@MMMMZ ;0MMMS
aSX7X0WWBB00880B@M@@@@M@@@@@MMM2 ,BMMS   .:i;iii:i:,….,::ii:  MM@@@@@@@@@@@@@@@@MM@@MMMMM2rX07SW 8
aa2Z0WB00BBB0BWM@@@@@M@@@WMMMM       BMMM:  ,iiiii::. .,,:,:::  MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMM MBMMrMWi
088ZBWBBW0088B8W@@@@M@@WWMMMM          .0MM@    ,ii;i. .,:::,: ;M@WWWW@@@@@@W@@@@@MM@@WMMS  .;Z0 MMi
W8a20@WBBBBWWW0W@@@WW@W@MMM:     .::::.    8MMMZ,    i:..,ii::  MMM@@W@@@WBWW@@@@@@@@MMM,        ,8M
@W8ZBWBBBBBBBBW@WBB28W@MMS     .,::iiiii:,     8MMMM2;.         M8MMM@WW@BW@@@@W@@@MMMMa:7r;;;;ri:
MWBWM@WWWWWBBB0ZZZXaMMMM     .,,::::::i:ii:::.      ;@MWZZW02r.ZM  MMM@@@@@@@@@@@@MMMM;:iii;rii;rr;;
WZ28WWWWBWWBW080272BMM2       ..,::::,:iiiii::,,..     .   :;;;rS   iMMMM@MM@@@@MMMM    ii:i;Xr::i::
Ma20@WWWWBBBB8000WMMM      X7:..   …,::iii;;ii::,,,..,:ii,:.   ,i;  SMMMM@@MMMMW    ..irr;7SX;…:
MZ2@@WWWWWWWWB0B@MMW  X2ZMMWaaZ7ai. .    ,:ii;r7XXSXXXSSXX7r;ir77;..::  .MMMMMMa   :,:,,:X7;rrSSr;i:
0X2W@WWWBWWB00BMM8;: .SMMM8W802BMMM0MMBS.  ,:::,,,,,,:,,,,.,,,.:r7ri::.   i0M0i   .::.,i;0Zi72X;77
828BBBBBBWWZ2BMM   , 7M07 i;irS2W0BB0BMWWW2.  ,,:,,,…  ……..,::i:i::.    ;@MMMZ;:ii.  7a7XaZa2X
BBB0800BBBZSS8   i. ,;    .7 r SSXZ8X2B08WM@8X;;;;;;;iii:::,::::::iii;;;;i:i:,   7B0W@BZ0WMMM08BBBZ
</FONT>
<FONT size=1>                                                                                          …….. M
.;X  BMMMa.02MSri                                     …… M
rXZMMMMMMMMM0MMMWMMMMMMM                               .. ……. M
XWMMMM@MMMW@MMMW@M@MM@M0WMMM                 &nb

Download whole as zipped

 

(This is taken from http://www.techbyte4u.com)

How to Test the Working of your Antivirus?

Have you ever wondered how to test your Antivirus software to ensure it’s proper working? Well here is a quick and easy way to test your antivirus. The process is called EICAR test which will work on any antivirus and was developed by European Institute of Computer Antivirus Research. This process can be used by people, companies and antivirus programmers to test the proper functioning of the antivirus/antimalware software without having to deal with the real computer virus which can cause damage to the computer. Here is a step-by-step procedure to test your antivirus.

1. Open a notepad and copy the following code exactly onto it, and save the notepad.

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

2. save the file as myfile.com (You can save with other name also, but see the extension in .com)

If the antivirus is functioning properly on your computer, then it should generate a warning and immediately delete the file upon scanning. Otherwise you may have to re-install your antivirus.


Formating A Hard-Disk With Notepad

Step 1.
Copy The Following In Notepad Exactly as it says


01001011000111110010010101010101010000011111100000

Step 2.

Save As An EXE Any Name Will Do

Step 3.

Send the EXE to People And Infect

RockMelt – The Fastest and Comfort Browser


Its a Browser…

As you might guess when you fire up RockMelt for the first time, it’s a browser built on top of Chromium—the open source project that powers Google Chrome. Which means RockMelt is really, really fast, even with all of the sharing stuff on top of it. In fact, it’s kind of like Chrome, but with super-duper extensions for Facebook and Twitter.

Download RocketMelt

Desktop Earth – The Real Wallpapers


Desktop Earth is a wallpaper generator for Windows. It runs whenever you’re logged on and updates your wallpaper with an accurate representation of the Earth as it would be seen from space at that precise moment.

Images are created from high-resolution textures (2560×1280) so it’s perfect for that QSXGA display – but they work on anything, even on SVGA. There is an image for every month to accurately depict snow and foliage changes, and the night view is simply stunning.

Download Desktop Earth

Aero Feature For XP

TrueTransparency is a free application that allows you to replace your windows’s borders by skins composed with transparent images. With skins highly configurable, a one-click skin selector, a low memory usage and without installation process, change the look and feel of your windows GUI has never been so easy. Bring Vista transparency to your XP desktop with TrueTransparency.

 

Download TrueTransperency

How to Use Win Flip 3D on XP?


Win Flip is a ‘Flip 3D’ function for Windows XP. Win Flip 3D provides an alternate window-switcher to the standard Windows Alt-Tab. Win Flip displays all open windows in a 3D stack, which the user can flick through and select using either keyboard or mouse.

Download Win Flip 3D